Különböző programokkal Budapestet biztonságos és élhető várossá lehet tenni – nyilatkozta a Fővárosi Közgyűlés városrendészeti bizottságának elnöke kedden.

Danielisz Béla elmondta, hogy az általa ez ügyben összeállított rövid és közép távú javaslatcsomagot a testület következő ülése elé terjeszti. A szocialista politikus kifejtette, hogy a főváros bűnmegelőzési kartájára alapozva első körben a közterületi bűnmegelőzésre fókuszálnának. Ennek keretében felmérnék a közparkokat bűnmegelőzési szempontból. Feltárnák, hogy hol fordulhatnak elő rablások, drogozások. Bűnmegelőzési szempontból áttekintenék az egész főváros közvilágítási rendszerét és felülvizsgálnák a Budapesten kiadott összes közterület-foglalási engedélyt is. A rossz közérzetünk egyik oka ugyanis a rendezetlenség – szögezte le az elnök.

Ugyancsak az első szakaszban megerősítenék a kórházak és az iskolák biztonságát, valamint továbbfejlesztenék a fővárosi közterület-felügyelet vészhelyzeti információs központját. Távfelügyeleti központtal oldanák meg a kórházakban a tűzvédelmet, s jelzőrendszert építenének ki a lopások ellen is. Megoldanák azt is, hogy a nyitott kórházak valamiképpen mégiscsak azonosíthassák az intézménybe látogatókat, hogy a rossz szándékkal érkezőket nyomon követhessék. A főváros minden középiskolájára kiterjesztenék a hat tanintézetben három éve zajló biztonságos iskolaprogramot a következő egy évre.

A vészhelyzeti információs központot pedig oly módon fejlesztenék tovább, hogy alkalmas legyen egy olyan távfelügyeleti központ jellegű működésre, amellyel a fővárosi önkormányzat intézményeiben azonnal reagálhatnának például a betörésekre. A távfelügyelethez való csatlakozás lehetőségét kiterjesztenék a lakosságra is, az arra rászorulók igénybe vehetnék azt.

A programelemeket külső szervezetek bevonása nélkül, az önkormányzat hivatalnokaival és alkalmazottaival valósítanák meg – közölte az elnök. Hozzátette, hogy javaslatában indítványozza azt is, hogy a fővárosi önkormányzat költségvetésének ez évi általános tartalékából 900 millió forintot biztosítsanak e programcsomag megvalósítására.