Alkotmánybírósághoz fordult a Magyar Autóklub hétfőn azt kérve, hogy a testület semmisítse meg a parkolásról és várakozási díjakról szóló fővárosi rendelet egyes elemeit; az autóklub szerint ugyanis sérti a jogállamiság elvét, hogy egy kézbesítetlen felszólításhoz, a “mikuláscsomag” kihelyezésének időpontjához kapcsolódik egy súlyos szankció.

A Magyar Autóklub közleményében azt írta: a főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló fővárosi közgyűlési rendelet utólagos normakontrollját és egyes rendelkezéseinek megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.

A szervezet szerint sérti a jogállamiság, a jogbiztonság elvét és a tisztességes eljáráshoz való jogot, hogy egy kézbesítetlen felszólításhoz, azaz a “mikuláscsomag” kihelyezésének időpontjához kapcsolódik súlyos szankció, vagyis pénzbüntetés. Mint írták, egy jogállamban a kötelezett (azaz ebben az esetben az autós) mindaddig nem eshet késedelembe, amíg a jogosult (azaz a parkolási társaság) nem igazolja a felszólítás kézhezvételét vagy annak megkísérlését.

Mint írták, a beadványukban rámutatnak arra is, hogy nincs összhang a jogszabályok között, mivel a parkolási társaságok “60 napon belül kötelesek a pótdíjat kiszabni, míg a hivatkozott jogszabály a 30 napon túli, nem vitatott díjtartozáshoz kapcsol hátrányos jogkövetkezményeket”.

Véleményük szerint a pótdíj kiugróan magas – harmincszoros, ötvenszeres vagy akár háromszázszoros – mértéke aránytalan, és ezzel a szabályozással fővárosi önkormányzat visszaél a jogalkotói hatalmával.

Az autóklub azt is kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy a testület állapítsa meg a törvényalkotó mulasztással megvalósuló alkotmánysértését is. Az autóklub szerint ugyanis a közúti közlekedésről szóló törvény korlátozás nélkül hatalmazta fel a közút kezelőjét (ebben az esetben a fővárosi önkormányzatot), hogy “egy polgári jogviszony egyik alanyaként a saját maga részére, mint a bevétel növelésében érdekelt egyik fél, egyoldalúan és korlátozás nélkül állapítsa meg a díj és pótdíj mértékét”.