Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén az alkotmánybírák elé kerül az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény egészének, továbbá egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Szóba kerül a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a tervezet, amely azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés nem szabályozta a kettős állampolgárok névváltoztatását.

Napirendre tűzik az a határozattervezet, amely azt elemzi, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő azzal, hogy a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 583. §-ában nem rendelkezett a kártalanítási igény jogalapjának határidejével, illetve a határidő kezdő időpontjával összefüggésben az ügyész és a bíróság tájékoztatási kötelezettségéről.

Megtámadták a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 216. § (1) és (3) bekezdéseinek alkotmányosságát.

Szóba kerül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. § (4) bekezdésének alkotmányossági vizsgálata.

Alkotmányossági kifogások érték a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 5/2007. (II. 20.) rendeletét.

Megvitatják a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 30. § (4) bekezdésének, továbbá a 30. § (3) bekezdés első mondatának alkotmányosságát.

Megtárgyalják azt a kifogást, amely az Országos Választási Bizottság 26/2009. (I. 30.) OVB határozatát támadta meg. Az OVB hitelesítette a K. A. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyet ért-e Ön azzal, hogy a nyugdíjemeléseknél minden nyugdíjas nyugdíját – nyugdíjának összegétől függetlenül – egységesen, egyenlő (azonos) összegben emeljék?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 174/2009. (V. 20.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a H. A. magánszemély által benyújtott népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Új kormányváltásra van szükség.”

Kedden kerül napirendre a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés d) pontja „feltéve, ha utána tizennyolcadik életévének beöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült azt a határozattervezet, amely azt elemzi, hogy a törvényhozó nem tiltotta meg azt, hogy az Országgyűlés, illetve a Kormány tagjai, valamint az államtitkárok pártban tisztséget viseljenek, illetve párt tagjai legyenek.

A testület megvitatja a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének, továbbá az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 30. § (2 bekezdésének alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet.

Megkérdőjelezték a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésének, továbbá a bírósági végrehajtásáról szóló 1994. évi LIII. törvény 9. §-ának és 217. §-ának alkotmányosságát.

Egy határozattervezet a bíróságok szervezetértől és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát veszi górcső alá.

Megkezdik a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény egyes rendelkezéseimnek alkotmányosságát elemző határozattervezet vitáját.

A keddi teljes ülés végén hét végzéstervezetről is tárgyalnak.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján