Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén foglalkozik a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három-éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 3. számú melléklet „20. Iskolai oktatás” cím ee)pontja alkotmányosságával. Határozattervezet készült a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 11. § (3) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben.

Napirendre kerül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 27. §-ának alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Szóba kerül a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 41. § (6) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Megvizsgálják az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 3/C. § (1) bekezdése a) pontjának, valamint a (3) bekezdés első fordulatának alkotmányosságát.

Napirenden lesz az Országos Választási Bizottság 403/2009. (X. 8.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki: az Alkotmánybíróság tagjának a határozat meghozatala során az iratokhoz csatolt különvéleménye hivatalos lapban ne kerüljön közzétételre?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 350/2009. (VIII. 14.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a J. Cs. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük a választási eljárásról szóló törvény módosítását úgy, hogy a választási eljárásban a választók szavazataikat papír helyett sms-ben adják le.”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 386/2009. (VIII.14.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta J. Cs. magánszemély által benyújtott országos nép szavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük a vonatkozó jogszabályok módosítását úgy, hogy a kutya a sertéshez és a kacsához hasonlóan minősüljön ehető haszonállatnak.”

Megvitatják az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 21. § (6) bekezdésének alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, hogy a jogalkotó a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 38. § (1) bekezdésével összefüggésben elmulasztotta-e jogalkotói feladatának teljesítését.

Kedden harmadszor kerül a testület elé a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megtárgyalják az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 29. § (2) bekezdés f) pontjának alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetet.

Szóba kerül az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 186. § (1) bekezdés b) pontjának alkotmányosságát támadó indítvány.

Megbeszélik a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (4) bekezdése „valamint a 39. § (2) bekezdésében meghatározott személy” szövegrészének, továbbá a 39. § (2) és (4) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Megkezdik a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvénynek a nyomdai úton kibocsátott értékpapírok dematerializálására vonatkozó egyes szabályok alkotmányellenességének vizsgálatát.

Megvizsgálják a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) bekezdés hivatkozott szövegrészének alkotmányosságát.

A keddi teljes ülés végén három végzéstervezetről is tárgyalnak.

A napirend megtalálható az Ab honlapján