Véget vet az Európai Bizottság az autógyártók azon gyakorlatának, hogy az új gépkocsik vásárlásakor adott garanciákat a járműtulajdonosok csak akkor érvényesíthetik, ha a kötelező időközi felülvizsgálatokat és olajcseréket kizárólag erre felhatalmazott szakszervizekben végeztetik el – jóval drágábban, mint máshol.

A Bizottság május 27-én tette közzé az autójavítás, autó-karbantartás és autóalkatrész-ellátási tevékenység új csoportmentességi rendeletét, amely június 1-től már hatályba is lép. Ez az adott piacokat jelentősen érintő szabályozási reformmal ér fel, mivel megszüntet számos olyan kedvezményt, amelyek alapján az autógyártók eddig saját érdekeiknek megfelelően korlátozhatták a versenyt az eladás után szolgáltatások és az alkatrész-biztosítás területén. Brüsszel kimondott célja az volt, hogy ezeknél a szolgáltatásoknál is olyan erős versenyt teremtsen, mint amilyen az újautó-eladások piacán érvényesül.

Az eddig érvényes csoportmentességi rendelet ugyanis előírásai szükségtelenül korlátozták a versenyt – ismerte el önkritikusan a Bizottság. Ezért az EU legfőbb versenyjogi jogosítványait gyakorló testület most összhangba hozta az autókereskedelem szabályait a többi szektorban kötött vertikális kereskedelmi megállapodásokra érvényes, nemrég megújított csoportmentesítési szabályokkal (lásd BruxInfo, április 22.), ám hároméves átmeneti periódust biztosítva, hogy időt adjon az autókereskedőknek az alkalmazkodásra.

A Bizottság szerint a verseny jelenleg nem elég erős a javítási és karbantartási szolgáltatások terén. A fogyasztókat károsító versenykorlátozó megállapodások vannak hatályban, amelyek alaposan felverik a javítási szolgáltatások árát. A helyzet ma már odáig fajult, hogy egy autó megszerzésének, fenntartásának és használatának teljes költségéből az autó egész élettartamára vetítve 40 százalékot tesznek ki a javítások költségei, ami elfogadhatatlanul magas. Az újautó-beszerzési árakkal ellentétben a javítási díjak az elmúlt években még emelkedtek is. Ennek káros hatásai a mostani válság során még erősödtek is, hiszen a lakosság által használt gépkocsik átlagéletkora mindenütt megemelkedett, ami természetesen a javítási igény növekedésével járt együtt.

A csoportmentesítési rendelet reformjának legfontosabb eleme, hogy az autógyárak és a hivatalos márkaszervizek illetve hivatalos alkatrész-beszállítóik közötti megállapodások többé nem mentesülnek automatikusan az uniós versenyszabályok alól. Ennek az oka, hogy a legtöbb esetben az eladási utáni szolgáltatások piacán ezeknek a szervizeknek illetve alkatrész-ellátóknak a részesedése jóval meghaladja meghatározó befolyást jelentő 30 százalékot. Így például a jövőben nem bólint rá a Bizottság automatikusan azokra az előírásokra, amelyek a hivatalos márkaszervizeket az autógyárak saját alkatrészeinek beszerzésére és használatára kötelezik. Sőt, nemhogy nem számíthatnak az érintettek automatikus jóváhagyásra, de vélhetően semmilyenre sem, mert Brüsszel maga is kimondta, hogy valószínűtlen a beleegyezése ilyen megállapodásokba.