Az Európai Bizottság 2010. május 27-én közzétette a gépjármű ágazatot érintő új csoportmentességi rendeletét és a hozzátartozó iránymutatást. Az új szabályok a verseny fokozását célozzák a gépjárműjavítás és karbantartás piacán azáltal, hogy elősegítik a javításokhoz szükséges technikai információkhoz való hozzájutást és megkönnyítik az alternatív pótalkatrészek felhasználását.

Emellett lehetővé teszik a Bizottságnak, hogy az fellépjen a gépjárműgyártók garanciával (jótállással) kapcsolatos visszaélései ellen, mivel gyakran előfordul, hogy a gyártók csak a hivatalos szervizekben való javíttatást fogadják el. A túlzott mértékben korlátozó szabályok megszüntetésével az új autók forgalmazásával kapcsolatos költségek csökkenése is várható.

Az új szabályok értelmében bevezetésre kerül a 30%-os piaci részesedési küszöb, amely felett a gépjárműgyártók és hivatalos márkaszervizek megállapodásai nem esnek a csoportmentesség alá, vagyis nem mentesülnek automatikusan a versenyszabályok hatálya alól (az előzmények tekintetében lásd a GVH sajtóközleményét: ). Ez azért lényeges, mert az eladás utáni szolgáltatások piacán (javítás, szerviz, karbantartás piacai) a hivatalos szervizek és az alkatrészellátók piaci részesedése jellemzően jóval 30% felett van. Így a márkaszervizek és a független szervizek közötti verseny erősödni fog, és a szektort érintő szabályozás is összhangba kerül a többi iparágban létrejövő vertikális megállapodások tekintetében érvényesülő, a közelmúltban szintén felülvizsgált „általános” vertikális csoportmentességi rendelettel (lásd a GVH sajtóközleményét). Az új szabályoknak köszönhetően a Bizottság eljárhat olyan esetekben, amikor a független szervizektől megtagadják a szükséges technikai információk átadását.

A Bizottság gépjárműágazatra vonatkozó egyik versenypolitikai célkitűzése, hogy megvédje a pótalkatrészgyártók hozzáférését a gépjárműértékesítés utópiacához, biztosítva ezzel a versengő pótalkatrészmárkák folyamatos elérhetőségét mind a független és a szerződéses javítóműhelyek, mind pedig az alkatrész-nagykereskedők számára. Az ilyen alkatrészekhez való hozzáférés figyelemreméltó előnyökkel jár a fogyasztók számára, különös tekintettel arra, hogy gyakran nagy különbség van a gyártó által értékesített vagy viszonteladott és az alternatív alkatrészek ára között. A gépjármű gyártójának védjegyét viselő alkatrészek alternatívái az eredetiberendezés-szállítók által gyártott és forgalmazott eredeti alkatrészek, míg más, az eredeti alkatrésszel azonos minőségű alkatrészeket pedig „azonos minőségű” alkatrészeket gyártók állítják elő.

Mivel az alkatrészek a javítási költségek jelentős részét képezik, az új szabályok erősítik a szervizek hozzáférési lehetőségét az alternatív pótalkatrészekhez, vagyis a szervizek az alkatrészeket immáron független forrásokból is beszerezhetik. Az autógyártók a jövőben nem tehetik az autóikhoz kapcsolódó garanciát függővé attól, hogy az olajcserét és az egyéb karbantartási és javítási munkákat hivatalos márkaszervizek végezték-e. Ez nem érinti a gépjárműgyártók azon jogát, hogy a garancia körében elvégzendő – és így a gyártó által térített – javítások elvégzésére hivatalos márkaszervizek igénybevételét követeljék meg. Mindezen szabályok jelentősége abban rejlik a fogyasztók számára, hogy a gépjárműtartás (vásárlás, használat és fenntartás) költségeinek a becslések szerint mintegy 40%-át a karbantartási és javítási munkák teszik ki.

Az új autókkal kapcsolatban lefolytatott bizottsági elemzés szerint az autóértékesítés piacán éles a verseny, ugyanakkor a fennálló szabályok túlzottan bonyolultak és korlátozók. Ennek következményeképpen növekednek a forgalmazási költségek, amelyek átlagosan akár az új autók árának 30%-áig terjedhetnek. Éppen ezért a Bizottság egyszerűsíti a szabályokat, és ugyan a jelenlegi kereskedési modell a jövőben is mentesülni fog a legtöbb esetben, egyes – a korábbi csoportmentességi rendeletben helyet kapó – nem hatékony vagy kontraproduktív rendelkezések nem szerepelnek az új rendeletben. Az új rendszer több rugalmasságot biztosít a több márkát forgalmazó és a kizárólag egy márkát forgalmazó kereskedőkből álló vegyes értékesítési hálózat szervezését illetően.

Az új szabályok 2010. június 1-én lépnek hatályba a javítási és fenntartási piacokat érintően, míg az új autó értékesítési piac esetében – a megfelelő átmeneti időszak biztosítása érdekében – ez a dátum 2013. június 1. Az új szabályozás 2023. május 31-ig lesz hatályban.

Az új rendelet és a hozzá kapcsolódó kiegészítő iránymutatás szövege (magyar nyelven), illetve a bizottsági sajtóközlemény és a kapcsolódó információs anyag az alábbi címeken érhető el:

  • A Bizottság 461/2010/EU rendelete (2010. május 27.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 129., 2010.5.28., 52. o.):  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:129:0052:0057:HU:PDF
  •  A Bizottság közleménye (2010/C 138/05): A gépjárművek értékesítésére és javítására, valamint a gépjármű-pótalkatrészek forgalmazására vonatkozó megállapodásokban szereplő vertikális korlátozásokról szóló kiegészítő iránymutatás (HL C 138., 2010.5.28., 16. o.): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:138:0016:0027:HU:PDF
  • A Bizottság sajtóközleménye (angol nyelven): http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/619&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
  • Gyakran intézett kérdések (angol nyelven): http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/217&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en