Bár a gyermekek ritkábban kerülnek kapcsolatba a bíróságokkal vagy a közigazgatási szervekkel, mint a felnőttek, jogaik tiszteletben tartása ugyanolyan fontos. A gyermekeknek joguk van a szegénység és az erőszak elleni védelemhez, és ahhoz is, hogy meghallgassák őket. Az Európai Bizottság június 11-én napon nyilvános konzultációt indított az EU új gyermekjogi stratégiájáról.

A konzultáció során kapott válaszok alapján kerül sor annak meghatározására, hogy az uniós szakpolitikák milyen módon segíthetik jobban elő a gyermekek jogainak érvényesülését. A kérdések többek között a gyermekbarát igazságszolgáltatással, a gyermekek elleni erőszakkal, a gyermekszegénységgel és a gyermekek részvételével foglalkoznak. A konzultációban 2010. augusztus 20-ig lehet részt venni.

„A gyermekek napjainkban gyakran kerülnek nehéz helyzetekbe – akár internethasználóként, tárgyalásokon részt vevő tanúként, vagy migránsként. Jogaikat tiszteletben kell tartani, és elő kell segíteni azok érvényesülését. Érdeklődéssel várom a visszajelzéseket minden érintett féltől arról, hogy miképpen lehet a legjobban gondoskodni a gyermekek érdekeinek és jogainak érvényesüléséről” – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos.

A gyermekek jogainak védelme a mindennapi élet során a felnőttek esetétől eltérő megközelítést igényel. Ilyen helyzet lehet például az, amikor egy gyermek tárgyaláson vesz részt, családi konfliktusban érintett, a közigazgatási szervekkel kerül kapcsolatba, vagy olyan nehéz helyzetekkel kell megbirkóznia, mint a migráció, az erőszak vagy a szegénység. Az uniós szintű stratégia megfelelő iránymutatást és hasznos információkat biztosíthat annak érdekében, hogy a gyermekek tisztában legyenek jogaikkal és ezeket mások is tiszteletben tartsák. Az Unió és tagállamai biztosítani kívánják, hogy a gyermekek megfelelő gondoskodásban és védelemben részesüljenek és hangot adhassanak véleményüknek.

Annak érdekében, hogy az uniós szakpolitikák előmozdítsák a gyermekek jogait, a Bizottság 2006-ban létrehozta az EU gyermekjogi stratégiáját. A június 11-én kezdődő nyilvános konzultáció célja a 2011 és 2014 közötti időszakra vonatkozóan újraindítandó stratégia továbbfejlesztése és az ennek részét képező lehetséges új fellépések meghatározása. Ennek során ezúttal is az uniós polgárok, a gyermekek jogainak védelmével és előmozdításával helyi vagy nemzetközi szinten foglalkozó szervezetek, egyesületek, szervek, intézmények és szakemberek tapasztalataira kívánnak támaszkodni.

A konzultáció a Gyermekjogi Fórumon a terület szakemberei által meghatározott olyan konkrét területeket vizsgál, ahol a gyermekek problémákkal szembesülhetnek. Ilyenek például:

  • a gyermekbarát igazságszolgáltatás és a gyermekek részvétele az igazságszolgáltatási rendszerben (pl. tanúként);
  • a gyermekek jogait védő igazságügyi szakpolitikák, például a családi mediáció keretében;
  • a kiszolgáltatott gyermekcsoportok védelme (ideértve például az erőszakos cselekmények, a szexuális kizsákmányolás és az emberkereskedelem áldozatait, és a szegénységben élő gyermekeket);
  • a gyermekek részvétele a gyermekeket érintő szakpolitikák kialakításában.

A Bizottság jelentést fog kiadni, amelyben összegzi a konzultáció során kapott észrevételeket. Ezekre az eredményekre fog támaszkodni a 2011 és 2014 között időszakra vonatkozó új gyermekjogi közlemény kidolgozása során.

E nyilvános konzultációval párhuzamosan a Bizottság felmérést végez, amely kifejezetten a gyermekek véleményének feltárására irányul (pl. fókuszcsoportok alkalmazásával). Az erről készült tanulmány októberben jelenik majd meg.

Előzmények

Szükségesnek tartva a gyermekek jogainak az Unió belső és külső politikáiban való hatékony érvényesítését és védelmét, 2006 júliusában a Bizottság közleményt fogadott el, amely számos különböző uniós szakpolitikát érintő gyermekjogi intézkedéseket határozott meg (MEMO/06/266).

Az Unió a gyermekek védelmét célzó szakpolitikák széles körével rendelkezik. Ide tartozik például az eltűnt gyermekek bejelentésére szolgáló 116-000-ás segélyvonal (IP/10/603) vagy a Biztonságosabb internet program, melynek legújabb változata arra irányul, hogy a gyermekeket képessé tegye olyan internetes veszélyek kezelésére, mint a zaklatás vagy a szexuális visszaélés szándékából való bizalomba férkőzés (MEMO/09/58).

További információk

A Bizottság gyermekjogi közleményéről folyó nyilvános konzultációban június 11-től augusztus 20-ig lehet részt venni, a dokumentum az alábbi helyen érhető el:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

A bel- és igazságügyekkel foglalkozó honlap gyermekjogi oldala:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm