A Fővárosi Bíróság jogerős ítéletében megerősítette, hogy közérdekű adat a rendőrség által kirendelt védők neve és az általuk vitt ügyek száma. A Magyar Helsinki Bizottság így jogerősen is megnyerte a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint 16 budapesti kerületi kapitányság ellen közérdekű adatok kiadása iránt 2007-ben indított pert.

A rendőrkapitányságokat a bíróság arra kötelezte, hogy közöljék a területükön 2007-ben kirendelt védők nevét és az általuk vitt ügyek számát.

2007-ben a Magyar Helsinki Bizottság pert indított közérdekű adatok kiadása iránt a BRFK és több mint egy tucat kerületi kapitányság ellen, mert azok megtagadták annak nyilvánosságra hozatalát, hogy 2007-ben mely védőket hány alkalommal rendelték ki az általuk folytatott büntetőeljárásokban azon terheltek számára, akik esetében a védő részvétele kötelező az eljárásban, de saját maguk nem hatalmaztak meg védőt.

A Helsinki Bizottság által folytatott kutatások azt támasztják alá, hogy a kirendelt védői rendszer rendkívül alacsony hatásfokkal működik, ugyanakkor évente sok százmillió forintot ráköltést igényel. A rossz működés egyik oka, hogy egyes rendőri szervek szeretnek olyan ügyvédeket kirendelni, akik „nem nehezítik meg” a nyomozást, vagyis nem jelennek meg az egyes nyomozati cselekményeken, illetve ha mégis, általában meg sem szólalnak. A rendszer rossz logikája a praxisukat a kirendelésekre is alapozó védőket a rendőrségtől függő helyzetbe hozhatja, s ez a jelenség aláássa a (például minden fiatalkorú elleni büntetőeljárásban kötelező módon) kirendelt védőkkel szembeni bizalmat. Pedig a hatékony jogvédelem biztosítása a rászorulók számára hazánk nemzetközi kötelezettsége, a hatékony pénzfelhasználás pedig minden adófizető elemi érdeke – hangsúlyozzák a jogvédők. Éppen ezért a Helsinki Bizottság azt szerette volna megtudni, hogy a fővárosban kiket és hányszor rendelt ki 2007-ben a rendőrség, s kérése megtagadását követően fordult bírósághoz.

Közel három évvel az adatkérés után, 2010. június 17-én kihirdetett jogerős ítéletével a Fővárosi Bíróság helybenhagyta a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2010. január 19-én kelt ítéletét, amelyben az első fokon eljárt testület leszögezte: egyértelmű, hogy a Helsinki Bizottság közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokat kért, továbbá az is bizonyítást nyert, hogy az alperes rendőri szervek az érintett adatok kezelői. Így a rendőrkapitányságok csak abban az esetben tagadhatták volna meg az adatok kiadását, ha bizonyítják, hogy az jelentős, ésszerűtlen mértékű nehézséget jelentett volna a számukra. Ezt azonban az alperesek nem tudták bizonyítani.

Kapcsolódó cikk:

Közérdekű adat-e kirendelt védők neve? – A Legfelsőbb Bírósághoz fordul a Helsinki Bizottság →

Kiadandó közérdekű adatok kirendelt védőkről – Pert nyert a Helsinki Bizottság az ORFK, a BRFK és 16 kerületi rendőrkapitányság ellen