Az Európai Bizottság új irányelvjavaslatának célja annak megkönnyítése, hogy az unión kívüli székellyel rendelkező multinacionális vállalatok ideiglenesen harmadik országbeli szakembereket helyezzenek át az Unió területén működő leányvállalataikhoz vagy fióktelepeikhez.

„A munkaerő-áramlás tekintetében közös európai megközelítésre van szükségünk, amely lehetővé teszi a gazdaságaink szempontjából szükséges migráns munkavállalók befogadását” – jelentette ki a javaslat kapcsán Cecilia Malmström, belügyekért felelős biztos. „Az Európában működő multinacionális vállalatok számára fontos, hogy megfelelő időben hozzájussanak a megfelelő szakértelemmel rendelkező megfelelő emberekhez – ezek a munkavállalók azonban nem mindig állnak rendelkezésre helyben. Az utóbbi években e vállalatok oldaláról felerősödött az igény, hogy ideiglenesen munkavállalókat helyezzenek át az EU területére és az EU‑n belül. A vállalaton belül áthelyezett munkavállalók szaktudást és szakértelmet hoznak magukkal Európába, ami hozzájárul az európai gazdaság fejlesztéséhez és a tagállamokba irányuló tőkebefektetések növeléséhez.”

A vállalaton belül áthelyezett személyek több szempontból is fontos munkavállalói csoportot jelentenek az uniós gazdaság számára: tipikusan olyan szakemberekről és vezetőkről van szó, akik a vállalat szempontjából specifikus, lényeges ismeretekkel rendelkeznek, és akik nem helyettesíthetők. E munkavállalók Unióba történő áthelyezése esélyt ad a beruházások növelésére, a vállalatirányítás hatékonyságának javítására, az uniós kivitel fokozására, arra, hogy a vállalat Unió területén működő részlegei versenyképesebbé váljanak a tengerentúli piacokon, valamint hozzájárul az Unió egésze versenyképességének növeléséhez, ezáltal pedig az Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez.

Az ilyen típusú ideiglenes migrációt azonban továbbra is több tényező akadályozza. A nem uniós vállalatok egy sor különböző szabályba és eljárásba ütköznek, amikor kulcsfontosságú alkalmazottaikat különböző uniós tagállamokban működő leányvállalataikhoz kívánják áthelyezni. Emellett egyes tagállamokban lassú és bonyolult hozzájutni a munkavállalási engedélyekhez, és a vállalaton belül áthelyezett személyek a tagállamok közötti mozgás esetén is nehézségekkel néznek szembe.

A Bizottság most közös szabályokat javasol, amelynek értelmében a nem uniós országokból származó, speciális szakértelemmel rendelkező alkalmazottakat (ilyenek a „vezetők”, „szakértők” és „diplomás gyakornokok”) összevont tartózkodási és munkavállalási engedély 30 napon belüli kibocsátását biztosító gyorsított eljárás keretében lehetne áthelyezni az Unióba.

A javaslat további célja, hogy vonzóbb tartózkodási feltételeket kínáljon e munkavállalók és családtagjaik számára, és megkönnyítse Unión belüli mobilitásukat. A javaslat egyúttal egyértelmű jogi státuszt és a kiküldött uniós munkavállalókéval megegyező foglalkoztatási feltételeket is biztosítana az áthelyezettek számára.

A tagállamok továbbra is meghatározhatnák az áthelyezettek számát, és a javaslat a migráció ideiglenes jellegét is garantálja: az áthelyezés időtartama vezetők és szakemberek esetében legfeljebb 3, diplomás gyakornokok esetében legfeljebb 1 év lehet.

Háttér

A legális migrációról szóló 2005. évi politikai terv körvonalazza a Bizottságnak a jogszerű migrációra vonatkozó közös szakpolitika továbbfejlesztésére irányuló elképzelését. A terv keretében a Bizottság a munkavállalási célú bevándorlással foglalkozó több jogalkotási javaslat elfogadását irányozta elő a 2007 és 2009 közötti időszakra.

A Tanács 2009 májusában fogadta el a magasan képzett munkavállalók migrációjáról szóló kékkártya irányelvet. A társ-jogalkotók jelenleg tárgyalják a migránsok jogairól és összevont munkavállalási és tartózkodási engedélyükről szóló, 2007. évi bizottsági javaslatot. Ezt a csomagot egészíti ki az idénymunkásokról és a vállalaton belül áthelyezett személyekről szóló két jogalkotási javaslat.

A 2009 decemberében az Európai Tanács által elfogadott Stockholmi Program magáévá teszi a Bizottság 2005. évi cselekvési tervének céljait, és átfogó európai migrációs politika kialakítását szorgalmazza, amely következésképpen az Európai Unió egyik legfontosabb célkitűzése.

Az Európa 2020 stratégia értelmében a jogszerű bevándorlással foglalkozó, jól szervezett szakpolitikai tevékenységnek nemcsak a munkaerő-piaci hiányok betöltésében és az EU versenyképességének javításában, de a tagállamok legtöbbjét már ma is vagy a közeljövőben érő demográfiai kihívások kezelésében is szerepe lesz.

További információk

Cecilia Malmström, belügyekért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Bel- és igazságügyi híroldal:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/324