A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 16. § (9) bekezdésének rendelkezése szerint kedvezményezett átalakulás esetén a jogelőd, kiválás esetén a jogutód a (10) bekezdésben meghatározott feltételekkel nem köteles adózás előtti eredményét módosítani.

Az „adóhalasztásra” a Tao. tv. 16. § (10) bekezdése feltételként rögzíti, hogy a jogutód társasági szerződésének (alapító okiratának) tartalmaznia kell a (11) bekezdésben foglaltak alkalmazására vonatkozó kötelezettségvállalást – vagyis azt, hogy a jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván oly módon, hogy mindig nyomon követhető legyen az eredeti bekerülési érték, könyv szerinti érték, számított nyilvántartási érték, valamint az általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeg is –, továbbá feltétel az is, hogy a jogelőd (kiválás esetén a jogutód) a választását az átalakulás adóévéről szóló bevallásában bejelentse az adóhatóságnak.

Több átalakulás esetén – azaz, ha egy átalakulás során a fennmaradó, vagy a létrejövő jogutód társaság egy következő átalakulásban is részt vesz –, minden egyes átalakuláshoz kapcsolódóan rendelkezni kell a jogutód létesítő okiratának a Tao. tv. 16. § (10) bekezdése szerinti kötelezettségvállalással; így valósul meg, hogy a jogutód az előző átalakuláskor vállaltakat is teljesíti. A létesítő okiratnak azon időponttól – azon adóév első napjától – nem kell tartalmaznia e kötelezettségvállalást, amikortól már nem kell módosítani ennek alapján az adózás előtti eredményt, azaz, ha az eszköz számviteli nyilvántartási értéke és – ha van ilyen – a Tao. tv. szerinti értéke is nulla.

[PM Jövedelemadók főosztálya 1584/2/2010. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 5227474979/2/2010.]