2011. április 18. és 20. között kerül megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója.

Az OTDK a hazai felsőoktatás tehetség-gondozásának kiemelt fontosságú eseménye, amely kétévente kerül megrendezésre, lehetőséget teremtve arra, hogy a tehetséges fiatal hallgatók a széles szakmai közönség előtt is bemutathatják a korábbi években végzett kutatásaik eredményét. Idén a pécsi jogi kar ad otthont a jogi szekció rendezvényeinek, amelynek különös jelentőséget ad, hogy a diákköri mozgalom jubileumát ünnepli.

Hosszú idő telt el azóta, hogy Pécs utoljára vendégül láthatta a joghallgatókat és oktatóikat, legutóbb 1989-ben kaptuk meg a rendezés jogát. Azóta nemcsak hazánk társadalmi berendezkedése és jogrendszere alakult át gyökeresen, hanem jelentősen megváltozott a hazai jogi és igazgatási felsőoktatás szerkezete is. Azóta újabb jogi karokat is alapítottak, így az idei versengésen már tíz hazai és egy vajdasági felsőoktatási intézmény hallgatói vesznek részt:
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem ÁJK,  Miskolci Egyetem ÁJK, PTE ÁJK, Debreceni Egyetem ÁJK, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola és az Újvidéki Egyetem.

A konferencia ügyvezető elnöke, Dr. Berke Gyula, aki egyben a Pécsi Tudományegyetem dékánja és docense, elmondta, hogy az elmúlt egy-másfél évtizedben látványosan nőtt az OTDK népszerűsége, és ezt a munkaerőpiac és a karok rangsorolása is visszatükrözni látszik. A dékán elmondta, hogy az elhelyezkedésnél a kötelező tanulmányi teljesítésen túl komoly súlya van a tudományos teljesítményeknek és az OTDK a presztízsét tekintve ebben egyértelműen kiemelkedik. Idén 270 dolgozat érkezett, a Pécsi Karról összesen 40, több nyerésre is esélyes pályaművel. A két és félnapos konferencián diákokkal, opponsensekkel, zsűritagokkal együtt összesen 650-700 résztvevőre számítanak. Összesen 31 tagozat lesz, tehát 31 első helyezett – a legtöbb pályamű az alkotmányjog és a polgárjog tagozataiba érkezett. Minden tagozatnak külön zsűrije van és a zsűritagok szigorú összeférhetetlenségi szabályoknak felelnek meg.

A dékán azt is kiemelte, hogy a dolgozatok zöme olyan aktuális, napjainkban jelentkező jogi kérdésekkel foglalkozik, mint a jogi informatika, az elektronikus közigazgatás, a határokon átívelő kereskedelem, az Európai Unión belüli szabad mozgás vagy az állati jogok kérdése. Miután a jelentkezés határideje 2010 december eleje volt, az új alkotmánytervezetet még nem dolgozhatták fel, de dr. Berke Gyula számít rá, hogy a dolgozatok körüli vitákban ez is szóba fog kerülni. A Pécsi Tudományegyetem utoljára 1989-ben adott helyt a Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójának. A hosszú kihagyás a dékán szerint azzal magyarázható, hogy a jogi karok száma az elmúlt húsz évben megnövekedett, és egész egyszerűen most került újra sor Pécs városára.