A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat 2011/2. száma a 2010. november 18-19-én, a Kovács István Emléknapok 2010 keretében „Az Alkotmány és gyakorlata 20 év távlatában” címmel Szegeden az Állam- és Jogtudományi Kar, valamint a Szegedi Akadémiai Bizottság épületeiben megrendezett országos konferencia válogatott tanulmányait tartalmazza.

Kovács István professzor, egykori szegedi tanszékvezető és akadémikus szakmai életpályája során mindvégig az alkotmányfejlődés, alkotmányfejlesztés lehetőségeit és az alkotmányosság európai útját kutatta, sokszor nyúlva az összehasonlító alkotmányjog eszköztárához.

2010 novembere, a rendezvény időpontja, azért is volt fontos időszak a Kovács István által megkezdett jelképes ösvényen haladva, mert hazánk új Alaptörvényének kidolgozása ekkor már javában zajlott, és egy hasonló vállalkozás megkezdésekor illendő „fontolva haladnunk”, megállnunk és értékelnünk, hogy milyen tapasztalatokra támaszkodhatunk, milyen következtetéseket kell levonnunk, mielőtt továbbhaladhatnánk.

A megjelent tanulmányok szerzői Kovács akadémikus szellemi öröksége mentén haladva szembenéztek az alkotmányjog mint sokarcú anyajogág kihívásaival, és írásaikban interdiszciplináris éllel olyan fontos tanulságokat és következtetéseket fogalmaztak meg, amelyeket az Alkotmánynak és az alkotmányvédelem sarokkövét képező Alkotmánybíróságnak az elmúlt 20 éves gyakorlatát értékelve vontak le, gyakorta szakítva az eddigi hagyományos és szokásos szemléletmóddal.

A rendezvény szervezőinek és a szerzőknek is célja volt, hogy az alkotmányozás folyamatához olyan hozzájárulást tehessenek, amely egyszerre képviseli a tradíció és a modernizáció szimultán szükségességének alapvető fontosságát.

A lap következő száma várhatóan 2011 júliusában jelenik meg.