A Magyar  Jog­  és  Államtudományi  Társaság  (www.mjat.hu)  gondozásában  megjelenő  Deiurisprudentia  et iure publico – Jog­  és politikatudományi folyóirat (DIEIP) 2014/1. száma hat  tanulmány  mellett  egy  recenzió  közlésére  vállalkozik.  A  DIEIP  2014­-től  megújult formában várj a tudományos igényességgel elkészített írásokat.

  • Auer Ádám (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, tudományos referens) – Papp Tekla (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, egyetemi docens): Gondolatok a software jogi megítéléséről a gyakorlat tükrében
  • Czédli Gergő (büntető ügyszakos bírósági titkár): A szabálysértési jog jogorvoslati rendszerének aktuális kérdései
  • Juhász Andrea Erika (University of Szeged Doctoral School of Law and Political Sciences, PhD student): Resocialization possibilities with education for incarcerated juveniles
  • Juhász Krisztina (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék, egyetemi tanársegéd): Az Európai Unió válságkezelési tevékenységét szolgáló intézmény- és döntéshozatali rendszer
  • Kertész Judit (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék, PhD-hallgató): Az uniós tagállamok közötti igazságügyi együttműködés, különös tekintettel az Europolra
  • Kovács Judit Nóra (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék, PhD-hallgató): Extern migráció és az Európai Unió
  • Kálmán János (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): Larisa Dragomir: European Prudential Banking Regulation and Supervision – The legal dimension (recenzió)

Az aktuális szám írásai teljes terjedelmükben megtekinthetők a folyóirat honlapján.