Több mint 4 év telt el azóta, hogy az amerikai Kongresszus határozott a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) törvény bevezetéséről, melynek célja az amerikai adózók külföldön tartott – adott esetben eltitkolt – jövedelmeinek feltérképezése az amerikai adóztatás hatékonyságának növelése érdekében. A tavaly nyári határidő-módosítások következtében a szabály alkalmazásának kezdő időpontja 2014. július 1-je lett.

Veszprémi István, a Deloitte Zrt. Adóosztályának partnere elmondta: A cél elérése érdekében a FATCA szabályozás előírja a külföldi (nem amerikai) pénzügyi intézmények számára, hogy az ügyfeleiket azonosítsák, és az azonosított amerikai ügyfelek számláiról rendszeresen jelentést tegyenek az amerikai adóhatóságnak.

A hosszú felkészülési időszak után, a múlt hét eleje óta a pénzügyi intézményeknek már élesben kell alkalmazniuk a FATCA szabályozást. Ennek megfelelően a 2014. július 1-jén, illetve az azt követően számlát nyitó ügyfelek esetében már a FATCA szabályozásnak megfelelően kell a pénzügyi intézményeknek azonosítaniuk ügyfeleiket, és ettől az időponttól kell megkezdeni a meglévő ügyfelek átvilágítását is.

Mivel a szabály alkalmazása számos belső adatvédelmi, illetve egyéb jogi problémát vetett fel az egyes országokban, a FATCA megfelelésre vonatkozó alternatív megoldásként az elmúlt két évben számos ország kezdett tárgyalásokba, illetve írt alá kétoldalú megállapodást az Egyesült Államokkal a FATCA szabályozás végrehajtására vonatkozóan. A kétoldalú „FATCA Megállapodások” az eredeti szabályhoz képest jelentős egyszerűsítéseket és könnyítéseket tartalmaznak.

Magyarország és az Egyesült Államok hosszú tárgyalások eredményeként 2014. február 4-én írta alá a kétoldalú FATCA megállapodást. A megállapodást és a kapcsolódó törvénymódosításokat 2014. május 25-én hirdették ki. A hatályba léptető rendelkezések alapján a törvény rendelkezései azt az időpontot követő 30. napon lépnek hatályba, amikor Magyarország írásban értesítette az amerikai felet arról, hogy a megállapodás hatálybelépéséhez szükséges belső jogalkotási folyamat lezárult. A hatálybalépés pontos napját a Külügyminiszter közleményben állapítja meg. A korábbi nem hivatalos információk alapján 2014. június 28-a a megállapodás hatályba lépésének napja, azonban a hatálybelépés napját megállapító hivatalos közlemény még nem jelent meg. A hivatalos közlemény várhatóan a napokban fog megjelenni.

A „FATCA Megállapodás” aláírásával a hazai pénzintézeteknek a FATCA szerinti jelentéstételi kötelezettségüket a NAV felé kell teljesíteniük. A FATCA törvény a megállapodásban szereplő kötelezettségekhez képest további kötelezettségeket is előír a hazai pénzügyi intézmények számára. A törvény rendelkezései alapján plusz elvárás például, hogy a pénzügyi intézményeknek FATCA státuszukat, illetve az Amerikai Adóhatóságnál történő regisztrációjukat be kell jelenteniük a NAV felé. A bejelentési kötelezettség és a jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványok NAV által történő kidolgozása, véglegesítése jelenleg zajlik.

Veszprémi István hozzátette: Több éves munka eredményeképpen a FATCA megfeleléshez szükséges jogszabályi környezet kialakítása, illetve a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványok kidolgozása az utolsó fázisban tartanak. Tapasztalataink alapján a pénzügyi intézményeknél is javában folynak, vagy már le is zárultak a július 1-től teljesítendő FATCA kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előkészületek.

A következő lépés: globális információcsere-modell

A FATCA megfeleléshez szükséges előkészületek lezárásával azonban a pénzügyi intézmények nem lélegezhetnek fel, hiszen a FATCA által előírt jelentéstételi kötelezettség csak az első állomás az adóhatékonyság érdekében tervezett, a közeljövőben globálisan működő jelentéstéli kötelezettség rendszerében.

E cél elérése érdekében az OECD kidolgozta az automatikus információcsere globális modelljét, melyet 2014. február 14-én hoztak nyilvánosságra. Az OECD által kidolgozott modell a FATCA szabályokhoz hasonló elveken alapszik. Az OECD modelljének két eleme van: illetékes hatóságok közötti együttműködés kérdését érintő modellegyezmény (The Model Competent Authority Agreement, a továbbiakban: „CAA”), valamint a jelentéstételi és ügyfél-azonosítási kötelezettséget érintő modellegyezmény (The Model of Common Reporting Standard – a továbbiakban: „CRS”). A jelentendő számlák és adatok köre csaknem teljesen megegyezik a FATCA szabályok alapján jelentendő számlákkal és adatokkal. Jelentendő számlák lennének ez alapján a más országban adóügyi illetőséggel rendelkező személyek számlái, valamint azon vállalati ügyfelek számlái, amelyek passzív nem pénzügyi tevékenységet végeznek és más országban adóügyi illetőséggel rendelkező tényleges tulajdonossal rendelkeznek.

A modell értelmezését segítő részletes kommentár kidolgozása folyamatban van. A tervek szerint a kommentárt az adatcsere technikai megoldásaira vonatkozó javaslattal együtt a G20 miniszterek szeptemberi találkozóján fogják bemutatni. Magyarország sok más országgal együtt 2014. március 19-én csatlakozott azon országok köréhez, melyek a modell korai bevezetését vállalják. A tervek szerint a CRS alapján történő, új ügyfelekre vonatkozó illetőségvizsgálatot 2016. január 1-től vezetnék be, és ettől az időponttól indulna az új ügyfelek átvilágítása is.

A fentiekre tekintettel a FATCA kötelezettségre való felkészülés során a pénzintézeteknek célszerű átgondolniuk, hogy mik azok a még le nem zárult fejlesztések, amelyeknél az OECD modellben szereplő kötelezettségeket már most érdemes figyelembe venni.