Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) az ellátotti jogok védelmére is létrehozott központi hivatalként kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetett társadalmi csoportokra, így a hajléktalanok ellátásának jogvédelmi vonatkozásaira is. Ennek érdekében a rászorulók téli ellátásának idõszakában jogvédelmi tájékoztatóval kívánja segíteni az érintetteket.

A Központ a megelõzés, változtatás és megoldáskeresés szándékával áll a hajléktalan létben élõk mellé. Segíteni kíván minden olyan feltárható helyzetben, ahol az Alaptörvényben garantált, alapvetõ emberi és állampolgári, valamint az ágazati jogszabályokban meghatározott jogok sérülnek, vagy sérülhetnek. Ennek érdekében az OBDK „A hajléktalanok ellátásának ellátottjogi vonatkozásairól” – így a jogvédelmi segítségnyújtásról, az alapjogokról, a szolgáltatásokról, a speciális egészségügyi ellátásokról – szóló kiadvánnyal kívánja erõsíteni és bõvíteni az ilyen típusú ellátásokat igénybevevõk, a szolgáltatásokat nyújtó szakemberek és a társadalom jogtudatosságát.

A TÁMOP 5.5.7-08/1 „Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselõi hálózat és civil jogvédõ munka fejlesztése” címû kiemelt projekt keretében készült kiadványt az elkövetkezendõ idõszakban a leginkább érintett területekre – a Közép-Magyarországi régióba és a megyei jogú városokba – juttatják el elõször az ellátottjogi képviselõk.