A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jogsértést állapított meg a Foodorgany Kft. (Foodorgany) Update termékeinek reklámozásával kapcsolatban. A jogsértés elkövetéséért 15.000.000 forint bírságot szabott ki a GVH.

A Foodorgany 2011 augusztusa és 2013 áprilisa között az Update termékeivel kapcsolatban intenzív reklámkampányt folytatott: reklámfilmekkel, sajtóhirdetésekkel, szórólapokkal, kültéri és vásárláshelyi reklámanyagokon valamint az interneten népszerűsítette az élelmiszerként forgalomba hozható Update termékeket.

A vizsgált állítások négy csoportba sorolhatóak:

1. betegség megelőzésére, gyógyítására, kezelésére vonatkozó állítások, például „Cukorbetegek is élvezhetik nem csak az ízét, hanem a kedvező hatását is: lassú vércukor emelkedés.”,
2. egészségre vonatkozó állítások, például „az Update termékek az egészség megőrzésében segítenek”,
3. a termékek összetételére vonatkozó állítások, például „Nem 30%-kal, hanem 50%-kal csökkentett szénhidráttartalmú!”,
4. piacelsőségi állítások, például „Ráadásul az egész világon csak az Update pékáruk rendelkeznek fogyáshoz, diabéteszhez elismert klinikai vizsgálattal.”

A GVH döntésében megállapította, hogy a Foodorgany a vizsgált négy szempontból jogsértő magatartás folyatatott:

  • jogsértően tulajdonított az Update termékeknek betegséget megelőző, illetőleg azt kezelő hatást,
  • valótlan egészségre vonatkozó állításokat tett az Update termékekkel kapcsolatban,
  • valótlan állításokat tett az Update termékek összetételével összefüggésben,
  • valótlan piacelsőségi állításokat tett.

A GVH a bírság kiszabásakor a kommunikációs eszközök költségeire alapozott. Súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy a jogsértő kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók széles körét érte el, illetve időben elhúzódott,  a jogsértő kereskedelmi gyakorlat részben egészségügyi problémával érintett fogyasztókat célzott meg, akik az átlagosnál érzékenyebbek az egészségügyi problémájukkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációk iránt, a jogsértéssel érintett termék bizalmi termék.

Enyhítő körülményként értékelte többek között, hogy a Foodorgany módosította a reklámjait, bevonta az egyes szórólapjait, átvizsgálta a csomagolóanyagait, ezek ellenőrzésére szakértőt alkalmazott, felhívta a franchise partnerek figyelmét a jogsértéstől való tartózkodásra, ismertetve az egyes jogkövetkezményeket, honlapján feltüntette az OÉTI (Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet) oldalát, ami a fogyasztók tájékoztatását szolgálja, személyes konzultációt folyatott az OÉTI-vel, a jogszabálykövetés, helyes kommunikáció, termékbesorolás érdekében, és a Bizottsági engedélyezés menetéről, az engedélyeztetési eljárás megindítása érdekében.

A GVH hangsúlyozza, hogy élelmiszerek reklámozásakor a vállalkozásoknak szem előtt kell tartaniuk a fogyasztóvédelmi rendelkezéseken túl az ágazati jogszabályokat is, az alábbiak szerint:

  • gyógyhatás nem tulajdonítható a termékeknek (e tekintetben mindegy, hogy a vállalkozás igazolja-e az állításait vagy sem),
  • egészségre vonatkozó hatásról állítás megfogalmazása csak szűk keretek között, a szigorú európai normáknak megfelelően megengedett, igazolva az ágazati szabályoknak való megfelelést.