A Budapesti Békéltető Testület eljárásának eredményeként az egyébként nem kötelező erejű ajánlások több mint kétharmadát önként teljesítik a vállalkozások és a vita rendeződik. Mégis vannak bizonyos cégek, amelyek esetében ez elmarad. Ezért a Testület a fogyasztóvédelmi törvény alapján e cégek nevét és a nem teljesített ajánlással érintett ügyet nyilvánosságra hozza, a fogyasztó adatainak megjelölése nélkül.

Alig egy hónapig működött a plazamarket.hu vállalkozástól online vásárolt százezer forintos mosogatógép, később használhatatlanná vált. Hiába az egyértelmű jogszabályi előírások és a Budapesti Békéltető Testület ajánlása – a weboldalt üzemeltető MDB NET Trade s.r.o. nem teljesítette jótállási kötelezettségét. Egy másik fogyasztónak az okozott bosszúságot, hogy a TMX Szerviz Kft-nél három hónapig állt a hibás táblagépe javítatlanul, használni egyáltalán nem tudta és fizetnie kellett eközben a mobilinternetes előfizetést is.

1. A 2015 júniusában nyilvánosságra került ajánlásokban érintett volt a Plazamarket.hu weboldalt üzemeltető vállalkozás is, amely 109.979 Ft-ért adott el a fogyasztónak egy mosogatógépet. Az árucikk egy hónapon belül tönkrement, a mosogatógél mosás előtt kifolyt a gépbe már a mosóprogram elindulása előtt. A cég ugyan egyszer elszállította a terméket kijavításra, de az továbbra sem működött, ugyanazt a hibát produkálta. Arra hivatkoztak, hogy azt csak és kizárólag tablettával lehet használni.

Holott a céget az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján kötelező egyéves jótállás terhelte. Mivel a hiba egy éven belül következett be, ki kellett volna javítani vagy cserélni a terméket, ennek hiányában pedig a vételárat visszaadni a fogyasztónak. Épp ezért a Budapesti Békéltető Testület ajánlásában kimondta, hogy a Plazamarket.hu javítsa ki az árucikket, ha ezt nem tudja, cserélje ki, de ha ezzel sem jár sikerrel, akkor fizesse vissza a fogyasztónak a 109.979 Ft-os vételárat a 2000 Ft-os kiszállási költséggel együtt. Azonban ezt a cég nem teljesítette, a fogyasztó arról számolt be a Testülethez küldött levelében, hogy se a javítás, se a kicserélés nem történt meg.

2. Szintén sokat bosszankodott az a fogyasztó a TMX Mobile Solution Szerviz Kft. miatt, amelynél három hónapig állt kijavítatlanul a 49.990 Ft-os táblagépe. A műszaki cikk kijelzője nem reagált ugyanis semmilyen érintésre, használhatatlan volt. A fogyasztó ezért élt a kijavítási jogával, amelyet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a szerviznél is érvényesíthetett. A cégnek törekednie kellett volna arra, hogy legfeljebb tizenöt napon belül kijavítsa a terméket: azonban ez eredménytelen volt. Sőt 2014. október elsején még arról tájékoztatták a fogyasztót, hogy a műszaki cikk már működik, de amikor érte ment, ugyanaz a hiba volt tapasztalható. A javítás összesen három hónapig húzódott el alkatrész-hiány miatt. A vállalkozás pedig még csak arra sem volt hajlandó, hogy csereigazolást adjon ki a forgalmazó felé: „ezt ugyanis csupán akkor lehet, ha nem javítható az termék”. Ezért a táblagépet használni sem tudta a fogyasztó ez idő alatt, ráadásul közben fizetnie kellett a mobilinternet előfizetési díjat is.

A Budapesti Békéltető Testület ezért ajánlást hozott, hogy a cég fizesse meg a fogyasztó számára a háromhavi mobil internet előfizetési díjat, 6790 Ft-ot. Az eljárást követően a kérelmező írásban arról tájékoztatta a Testületet, hogy nem kapta meg az összeget, sőt arra hivatkoztak, hogy az „ajánlás” elévült időközben. Holott ez nincs így: az ajánlásban foglalt, annak teljesítésére rendelkezésre álló tizenöt napos határidőt az írásba foglalt döntés kézhezvételétől kell számítani.

3. Gyakran visszatérő esetről árulkodik az az ajánlás is, amelyet a Testület az „ML Gépészettel” szemben hozott. A fogyasztó gázkazánja éves karbantartását kívánta a céggel elvégeztetni, amely a beadvány szerint húszperces munkavégzésért 11.430 Ft-os díjat kért cserébe. Mindezt úgy, hogy ezt követően nem sokkal a kazán meghibásodott, és hiába vállalt a vállalkozás hat hónapos jótállást a munkára: telefonon csak ígérgette a kijavítást, arra már nem került sor.

A fogyasztó ezért mással javíttatta ki a hibát 10.000 Ft-ért, ezt követően pedig a Budapesti Békéltető Testület ingyenes, gyors eljárását kezdeményezte. Mivel az ML Gépészet címszóval magát hirdető céget jótállási kötelezettség terhelte saját vállalása alapján, ezért ajánlás született a kifizetett 10.000 Ft visszatérítése iránt. A vállalkozás azonban tudomást sem vett a fogyasztóvédelmi előírásokról és nem teljesítette a Budapesti Békéltető Testület ajánlását, ezt a fogyasztó később visszajelezte.

A fentiekből jól látszik, hogy hiába az egyértelmű jogszabályi háttér és kötelezettségek, néhány ügyben a vállalkozások még mindig nem követik az előírásokat. Sőt azokat akkor sem teljesítik, ha az eljárás alapján fennáll a felelősségük és a fogyasztó igaza bebizonyosodott.

A Budapesti Békéltető Testület ezért a fogyasztói tudatosság javítása érdekében továbbra is hónapról-hónapról tájékoztatja a közvéleményt a Testület ajánlásait nem teljesítő vállalkozásokról azokat nevük szerint említve és beszámolva az ügyekről röviden.

Az érintett cégek kapcsán meghozatalra került, nem teljesített ajánlások ITT tekinthetőek meg.

Kapcsolódó cikk:

Online bosszúságok, megtévesztett fogyasztók – A BBT kizárólagos illetékességgel fog rendelkezni a vitás esetekben

Egyszerűsödik a fogyasztói panaszok rendezése – A cégek kötelesek lesznek írásbeli választ küldeni a megkeresésekre