A Bizottság jelentést tett a vízumliberalizációs követelményeknek a nyugat-balkán országok (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia), valamint a keleti partnerség országai (Moldova, Grúzia és Ukrajna) általi folyamatos teljesítéséről. A jelentés tanúsága szerint jóllehet továbbra is teljesülnek az érintett országokra vonatkozó vízumliberalizáció követelményei, fenntartható végrehajtásuk további biztosítása fellépést követel számos konkrét területen.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy továbbra is vízummentes utazást biztosítsunk a Nyugat-Balkán és a keleti partnerség országai számára, és e célt kormányaikkal együttműködve igyekszünk megvalósítani. A vízummentes utazás biztosítása azonban felelősségeket is von maga után, mind a polgárokra, mind az érintett hatóságokra nézve. Elismerjük a fenti országok annak biztosítását célzó igyekezeteit, hogy az elért előrehaladás fenntartható legyen, a reformok pedig továbbra is konkrét eredményeket mutassanak fel, ugyanakkor további munkára van szükség. Azt várjuk el, hogy minden ország fokozott erőfeszítésekkel kezelje az irreguláris migrációt, valamint a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelmet.”

A jelentés az EU-val vízumliberalizációs párbeszédet lefolytatott nyolc országra vonatkozó új monitoring mechanizmus keretében végzett első értékelés. Az értékelés azt mutatja, hogy a Nyugat-Balkán és a keleti partnerség mind a nyolc országa szilárd elkötelezettséget tanúsított aziránt, hogy teljesítse a szükséges követelményeket, és fontos igyekezeteket tett a vízumliberalizáció keretében kitűzött messze mutató reformok végrehajtása érdekében. A fenti reformokat most feltétlenül fenn kell tartani, és fontos, hogy az országok le lépjenek vissza az elért eredmények terén. A jelentés a további fellépést igénylő területekre, különösen az irreguláris migrációra és a visszafogadásra, a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelemre, valamint a közrendre és a biztonságra helyezi a hangsúlyt.

Már megmutatkoznak az irreguláris migráció visszafordítására irányuló erőfeszítések eredményei

A nyolc ország irreguláris migráció kezelését célzó folyamatos intézkedéseinek már látszanak az eredményei. Ezen erőfeszítéseknek köszönhetően átfogóan jelentősen csökkent az érintett országok polgárai által uniós tagállamokban benyújtott menedékjog iránti kérelmek száma. Ugyanakkor továbbra is jelentkeznek kihívások, különösen Albániában, ahol a vízummentességet élvező országok közül a legmagasabb a megalapozatlan menedékjog iránti kérelmek száma. Az albán hatóságok aktívan megerősítették az irreguláris migráció kezelését és a legérintettebb tagállamokkal való együttműködés javítását célzó intézkedéseket. Ezen intézkedéseknek már megmutatkoznak a gyümölcsei, a végrehajtás töretlen folytatásának biztosításához azonban fenn kell tartani az erőfeszítéseket. A beléptetés-megtagadás és az irreguláris tartózkodás ingadozó számadatai közepette a Bizottság arra szólítja fel az összes érintett országot, hogy tegyenek konkrét fellépéseket, a határellenőrzés megerősítésétől kezdve, a vízummentes utazásról szóló tájékoztató kampányok szervezéséig. 

A visszafogadás terén folytatott együttműködés zökkenőmentesen – általánosságban magas visszatérési rátákkal – halad a Nyugat-Balkán és a keleti partnerség valamennyi vízummentességet élvező országával. A visszatéréssel kapcsolatban folytatott együttműködés fokozása érdekében a Bizottság arra szólítja fel a Nyugat-Balkán országait, hogy folytassák a visszafogadási megállapodások hatékony végrehajtását, és szükség esetén további tagállamokkal is kössenek végrehajtási jegyzőkönyveket.

Több munkára van szükség a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén

A szervezett bűnözés megelőzését és leküzdését célzó folyamatos erőfeszítések ellenére az érintett vízummentes országokból származó bűnszervezetek még mindig az Unióban elkövetett bűncselekmények széles körében érintettek, ideértve az emberkereskedelmet és a tiltott árukereskedelmet, a vagyon elleni bűnözést, a migránscsempészést és a kiberbűnözést is. Mind a nyolc országnak fokoznia kell erőfeszítéseit a szervezett bűnözés problémájának további kezelésére.

Ami a korrupció és a pénzmosás megelőzését és leküzdését illeti, Moldovának azonnal fel kell lépnie a vízumliberalizációs követelmények folyamatos végrehajtásának és az eddig végrehajtott reformok fenntarthatóságának biztosítása érdekében. A közelmúltbeli fejlemények tekintetében Ukrajnának ugyancsak azonnal fel kell lépnie a korábbi reformok által bevezetett korrupció ellenes intézkedések biztosítása és a további előrelépés lehetővé tétele érdekében.

A Bizottság 2018-ban újra jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a vízumliberalizációs követelmények folyamatos teljesítéséről.

Háttér-információk

A jelentés nyomon követi a Bizottság – 2017 márciusában elfogadott megerősített vízummentesség-felfüggesztési mechanizmus keretében fennálló – jogi kötelezettségeit arra vonatkozóan, hogy kísérje figyelemmel a vízumliberalizációs követelmények nem uniós országok általi folyamatos teljesítését, valamint a fenti kérdésekről legalább évente egyszer tegyen jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A vízumliberalizációs követelmények értékelése azon országokra vonatkozik, amelyek a vonatkozó cselekvési tervek és menetrendek szerint sikeresen lezárták a vízumliberalizációs párbeszédeket, nevezetesen a Nyugat-Balkán és a keleti partnerség országaira.

A Nyugat-Balkánt illetően az új jelentés a vízumliberalizációt követő korábbi ellenőrzési jelentések helyébe lép, és a 2015. februári legutolsó ilyen jelentés óta eltelt időszakot öleli fel. A keleti partnerség országai esetében a jelentés a Moldova tekintetében 2013 decemberében, Grúzia és Ukrajna tekintetében pedig 2015 decemberében elfogadott, a vízumliberalizáció terén tett előrehaladásról szóló zárójelentések óta eltelt időszakot öleli fel.

Montenegró, Szerbia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság polgárai 2009 decembere óta vízum nélkül utazhatnak az EU-ba. Albánia és Bosznia-Hercegovina polgárai ezt 2010 óta tehetik. A Moldovai Köztársaság polgárai 2014 áprilisától, Grúzia állampolgárai 2017 márciusától, Ukrajnáé pedig 2017 júniusától utazhatnak vízummentesen.