Nem árt ügyelniük a fogyasztóknak, mielőtt megrendelnek valamit az internetről. Vannak ugyanis termékek, amelyeket ha felbontanak, akkor ezt követően azokat már nem lehet visszaküldeni.

A fogyasztó zenei CD-t rendelt az interneten, majd felbontást követően élni szeretett volna a tizennégy napos indokolás nélküli elállási jogával. Ezt viszont elutasították! Igaza volt a webáruháznak?

A fogyasztó tizennégy napos, indokolás nélküli elállási joggal élhet, ha interneten vásárolt. A határidőt az átvételtől kell számítani, azonban meg kell jegyezni, hogy már az átvételt sem szükséges megvárnia, és akár már előtte is gyakorolhatja ezt a jogát.

Ez esetben – rendszerint saját költségén, ha a webáruház az elszállítást nem vállalta – vissza kell küldeni a terméket a fogyasztónak a vállalkozás számára, míg a vállalkozás kötelezettsége visszautalni a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.

Vannak azonban kivételek, amikor a fogyasztó már nem élhet ezzel a különleges joggal akkor, ha a csomagolást már felbontotta. Ide tartozik például a bevezetőben említett eset, vagy ha a CD-n vagy DVD-n például számítógépes szoftver, vagy filmfelvétel van. Ugyanide tartozik az az eset is, ha olyan zárt csomagolású termékről van szó, amelyet már egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a felbontást követően nem lehet visszaküldeni. Például egy borotva vagy más, hasonló jellegű termék. Ugyanakkor utóbbi esetben a webáruháznak meg kell határoznia, hogy mely árucikkek minősülnek álláspontja szerint higiéniai vagy egészségvédelmi okból nem visszaküldhetőnek. 

Fontos tisztázni, az említett kivetélektől eltekintve (például egy laptopnál vagy televíziónál) nem kötheti a webáruház ahhoz a feltételhez az elállást, hogy meglegyen az eredeti, sértetlen csomagolás. Sőt ahhoz sem, hogy a termék kifogástalan állapotban legyen. Ha az árucikk sérült, attól még a fogyasztó nem veszíti el az indokolás nélküli elállási jogát. A fogyasztótól  ekkor csak és kizárólag az az értékcsökkenés követelhető, amely bizonyíthatóan a termék rendeltetésellenes használatának következménye. Nem felel viszont a fogyasztó még az értékcsökkenésért sem, ha az indokolás nélküli elállási jogról és az értékcsökkenés levonásának lehetőségéről a vállalkozás előzetesen őt nem tájékoztatta (például az internetes honlapján).

Vannak azonban további kivételek, amikor a fogyasztó nem gondolhatja meg magát, tehát nem állhat el indokolás nélkül az internetes vásárlástól. Így például az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetőleg amelyet a fogyasztó személyére szabtak, nem lehet indokolás nélkül elállni. Nem lehet indokolás nélkül elállni továbbá a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetében (példul az internetről rendelt élelmiszerek), de ugyanúgy nem lehet lemondani erre a szabályra hivatkozással egy szállodai szobátonline megrendelt repülőjegyet vagy más utazást sem.