Szlovénia megfelelően védi az olasz és a magyar nemzeti kisebbségeket és jogaikat, de több erőfeszítésre van szükség a romák helyzetének javítása, a gyűlöletbeszéd elleni fellépés fokozása érdekében – közölte az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt felügyelő tanácsadó bizottsága.

A strasbourgi székhelyű, 47 tagállamot tömörítő szervezet szakértői által kiadott vélemény szerint az említett kisebbségekhez tartozók magas fokú védelmet, az egyéni jogok széles körét élvezik, valamint bizonyos fokú autonómiát és kollektív jogokat biztosítanak számukra. A szlovén hatóságok biztosítják az olasz és a magyar nyelv nyilvános használatát, egyebek mellett a bíróságokon és ezen nyelvek használatát az állami finanszírozású oktatásban, annak ellenére, hogy kevés a képzett tanár, és kevés iskolai anyag áll rendelkezésre.

A vélemény a romák szlovéniai helyzetét kevésbé kedvezően ítélte meg. A jelentéstevők szerint annak ellenére, hogy a romák jogait külön törvény hivatott szélesíteni, a jogszabály végrehajtása nem kielégítő. Noha bizonyos előrelépés tapasztalható az alapvető szolgáltatások terén, néhány roma közösség továbbra is alacsony színvonalon él, gyakran ivóvíz, elektromos áram nélkül. A roma közösségek oktatási részvétele továbbra is alacsony, a roma óvodás és általános iskolás gyermekeket a telepeken létrehozott létesítményekben oktatják, ami szegregációs problémákat vet fel.

A jelentés ezek mellett kitért a gyűlöletbeszéd problémájára is, amely különösen a közösségi médiában szaporodott el, részben a nyugat-balkáni migrációs folyamatoknak köszönhetően. 

Az Európa Tanács szakértői azt javasolták a szlovén hatóságoknak, hogy fokozzák a gyűlöletkeltés elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseiket, különösen az interneten és a nyilvánosan rasszista indítékból tett kijelentések esetében, és biztosítsák az elkövetők megfelelő büntetését.