Tarifaemelés helyett a kiadások csökkentését, valamint a pályaudvarok és a reptér környékét megszálló „hiénákkal” szembeni új büntetőszabályok bevezetését javasolja az egyik legnagyobb budapesti taxitársaság vezetője.

Napjainkban két jogi norma szabályozza Budapesten a taxizást: egy 2015-ös kormányrendelet és a Fővárosi Közgyűlés 2013-ban született rendelete (taxirendelet). Előbbi jogszabály a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szól, míg utóbbi a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról. E nyakatekert című közgyűlési rendelet nyomán borultak sárgába Budapest utcái, és egységesítették a fuvardíjakat valamennyi taxira nézve.

A taxirendelet hatályba lépése óta azonban sok víz lefolyt a Dunán, újabb és újabb problémák bukkantak fel. Ezért a rendelet módosításával kapcsolatos előkészítő egyeztetésekre Tarlós István főpolgármester a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara (BKIK) ipari tagozatának taxis szakmai osztályát kérte fel.

És a taxis társadalom megmozdult. Régi sérelmek és új ellentmondások kerültek a felszínre. Egyebek között kiderült, hogy a taxis cégek határozott fellépést sürgetnek a pályaudvarok és a repülőtér környékét megszálló „hiénákkal” szemben. A jelenlegi szabályozást alkalmatlannak tartják az utasokat megkárosító sofőrök megbüntetésére. Oravecz Nándor, a Budapest Taxi Kft. ügyvezetője szerint a helyzet megérett arra, hogy büntetőjogi eszközökkel is üldözzék a taxamétert manipuláló, illetőleg a hatósági ártól eltérő díjszabást használó személyeket. Továbbá minősítő körülményként kellene értékelni az üzletszerűséget, és a mellékbüntetések közé emelni a taxis személyszállító foglalkozástól való eltiltást. A taxitársaság ügyvezetője szerint a „hiénák” nemcsak az utasoknak, hanem magának a taxis hivatásnak is hatalmas, szinte helyrehozhatatlan károkat okoznak. (A képen Oravecz Nándor, a Budapest Taxi Kft. ügyvezetője – Forrás: YouTube)

Más gondok is vannak a repülőtéri fuvarozással. A taxitársaság ügyvezetője hangsúlyozza, hogy visszaélésekre ad lehetőséget az úgynevezett speciális taxiállomások szabályozása. Ez a fogalom tudniillik kizárólag a taxirendeletben szerepel, miközben a reptér olyan közterület, amelynek világszerte nagy a terrorfenyegetettsége. Ennek folytán – javasolja a cégvezető – magasabb szintű jogszabálynak kellene tartalmaznia a speciális taxiállomások forgalmának kamerás megfigyelését, valamint az itt megforduló taxik üzemeltetőinek és járművezetőinek biztonsági ellenőrzését is. Egyszersmind a közgyűlési rendeletben megvonná az üzemeltető azon jogát, hogy pályázat útján maga válassza ki a speciális taxiállomásokat kizárólagosan használó, szerződött partnert. E helyett azt szeretné, ha a személytaxi-szolgáltatás szigorúbb biztonsági előírásainak megfelelő valamennyi vállalkozás használhatná ezeket a drosztokat.

Ma ugyanis egy háromoldalú megállapodás részletezi a repülőtéri taxiállomások fenntartási és működtetési rendjét, amelyet a Budapest Közút Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Budapest Airport Zrt. kötött egymással. Azonban az együttműködési megállapodás több pontja figyelmen kívül hagyja a taxirendelet előírásait, emiatt sérti a nem szerződött, mintegy négyezer budapesti taxis, és rajtuk keresztül az általuk fuvarozott több százezer utas jogait is. A megállapodás alapján például a szerződött partner (ez idő szerint a Főtaxi Zrt.) taxidrosztját közvetlenül a bejáratok melletti fedett területen alakították ki, miközben a többi autó számára kijelölt ki- és beszállópontokat a bejáratoktól távoli, félig fedetlen külső íven. Ráadásul a ki- és beszállópontokon megálló és az utasok csomagjainak pakolása miatt várakozni kényszerülő taxisoknak magasabb használati díjat is kell fizetniük – a várakozás hatodik percétől kétezer forintot! Az sem elhanyagolható különbség, hogy amíg a taxidrosztok közlekedési rendjét a KRESZ és a taxirendelet szabályozza, addig a nem KRESZ-táblával, hanem csak tájékoztató táblával jelölt ki- és beszállópontok kizárólagos használati jogát semmi sem biztosítja. Ebben az esetben sem csupán az érintett taxisok kedvezőtlenebb versenyfeltételeiről van szó, hiszen a körülmények a nem szerződött partner utasait is kedvezőtlenebb helyzetbe hozzák, noha a szolgáltatásnak ugyanolyan színvonalúnak kellene lennie!

Speciális taxiállomás a Liszt Ferenc Nemzetközi Nemzetközi Repülőtérnél – Fotó: Hegedűs Márta / Magyar Nemzet

Oravecz úgy látja, hogy a Főváros várhatóan hatósági árként fogja rögzíteni az alkalmazható tarifát. Ehhez szükség lenne a változtatást alátámasztó hatástanulmányra, ami viszont nem áll a döntéshozók rendelkezésére. De a hatósági ár lehetne maximált ár is, ami megoldást adhatna az ellenérdekelt felek felvetéseire.

A Budapest Taxi Kft. ügyvezetője szerint a tarifaemelés mellett vizsgálni kellene a kiadások csökkentésének lehetőségeit is. Megfontolandónak tartja az új elektromos, hibrid, illetve Euro 6-os normának megfelelő autók beszerzésének támogatását, a taxisok kiadási költségeinek a csökkentését, illetve a többletbevételt biztosító reklámozási felületek engedélyezését is. “Persze egyszerűbb tarifát emelni, mint javítani a feltételeken” – állítja a cégvezető.