A Bizottság javaslatot terjesztett elő, hogy jogszabályba foglalja azt az uniós politikai kötelezettségvállalást, miszerint az EU 2050-ig klímasemlegessé válik, azaz nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátását nullára csökkenti a bolygó és az emberek védelme érdekében. Az európai zöld megállapodás központi elemeként a jogszabály valamennyi uniós szakpolitika tekintetében meghatározza a 2050-re kitűzött célt és haladási irányt, és kiszámíthatóságot biztosít a hatóságok, a vállalkozások és a polgárok számára.

A bizottsági javaslat alapján az uniós intézmények és a tagállamok kötelesek lesznek együttesen meghozni a célkitűzés megvalósításához szükséges intézkedéseket. A jogszabály intézkedéseket fogalmaz meg az előrehaladás nyomon követése és a szükséges kiigazítások végrehajtása érdekében: ezek már meglévő rendszerekre, így például a tagállamok nemzeti energia- és klímaterveire vonatkozó irányítási folyamatra épülnek, továbbá az Európai Környezetvédelmi Ügynökség rendszeres jelentéseire, valamint az éghajlatváltozással és annak hatásaival kapcsolatos legújabb tudományos bizonyítékokra támaszkodnak. Az előrehaladást ötévente felül fogják vizsgálni, összhangban a Párizsi Megállapodás keretében végzett globális értékeléssel.
 
A 2050-re kitűzött cél eléréséhez vezető út fontos lépéseként a Bizottság egy folyamatban lévő hatásvizsgálat alapján új uniós célértékre vonatkozó javaslatot fog előterjeszteni az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030-ig megvalósítandó csökkentésének mértékére vonatkozóan. A jogszabály fel fogja hatalmazni a Bizottságot arra, hogy ajánlásokat bocsásson ki azon tagállamok számára, amelyek intézkedései nincsenek összhangban a klímasemlegességi célkitűzéssel, a tagállamok pedig kötelesek lesznek ezeket az ajánlásokat megfelelő módon figyelembe venni, vagy ennek elmulasztása esetén döntésüket megindokolni. A tagállamoknak az ellenállóképesség növelése és az éghajlatváltozás hatásainak való kiszolgáltatottság csökkentése érdekében alkalmazkodási stratégiákat is ki kell dolgozniuk, és azokat végre is kell hajtaniuk.
 
A Bizottság 2020 március 4. napjánnyilvános konzultációt indít az új európai éghajlati paktumról. A Bizottság figyelembe fogja venni a konzultáció eredményeit az idén novemberi ENSZ éghajlatváltozási konferenciát megelőzően létrehozandó éghajlati paktum kialakítása során. A széles körű kezdeményezés célja, hogy a polgárok és az érdekelt felek hallathassák hangjukat, és szerepet kapjanak az új éghajlat-politikai intézkedések kidolgozásában, az információk megosztásában, az alulról szerveződő tevékenységek elindításában és a mások által követhető megoldások bemutatásában.