Az Isztambuli Egyezmény alkotmánybírósági felülvizsgálatát kezdeményezte a lengyel kormányfő Mateusz Morawiecki, miután a lengyel igazságügyi miniszter indítványozta az Egyezményből való kilépést.

Az Isztambuli Egyezmény megalkotásának legfőbb célja és indítéka a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak valamennyi formájának felszámolása volt. Az Egyezmény olvasatában a nők és a férfiak közötti jogi és tényleges egyenlőség megvalósítása a nőkkel szembeni erőszak megelőzésének kulcsfontosságú eleme lenne, és elismeri, hogy a nőkkel szembeni erőszak a nők és a férfiak közötti, történelmileg kialakult egyenlőtlen erőviszonyok megnyilvánulása – amelyek a férfiak részéről a nők feletti uralkodáshoz és a nőkkel szembeni megkülönböztetéshez, valamint a nők teljes érvényesülésének megakadályozásához vezettek.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök aggodalmát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a Lengyelország alkotmányos elvei csorbát szenvednek az Egyezményben foglalt jogelvek miatt. „Úgy döntöttem, hogy felkérem az Alkotmánybíróságot, hogy vizsgálja meg, hogy az Egyezmény összhangban áll-e a lengyel alkotmánnyal” – jelentette be egy sajtótájékoztatón.

A kormányfő osztja a Magyarországon is kinyilatkoztatott álláspontot, melynek okán hazánk nem ratifikálta az Egyezményt. A lengyel felmondás indokaiban jelentős hasonlóságot mutat a hazai érvekkel. Ezen érvek között szerepel a gender-ideológia megtagadása, amely súlyosan sérti a nő és férfi közötti kapcsolaton alapuló szülői jogokat. A felmondás jogi procedúráját az alkotmánybírósági döntés bevárása nélkül arra hivatkozással is kezdeményezték, hogy a vonatkozó lengyel jogszabályok az Isztambuli Egyezményben egyebekben hangsúlyozott elveket maradéktalanul követik, a nők és gyermekek, mint családon belüli erőszak elszenvedői pedig hathatós segítséget  és védelmet kapnak a szigorú törvényi kereteknek köszönhetően.

Lengyelországban az Egyezmény felmondásának híre tüntetés-hullámot indított el: az ellenkező álláspontot képviselők szerint a kilépési szándék egyenlő a családon belüli erőszak legalizálásával. A demonstrációban résztvevők jelentős hányada „A szolgálólány meséje” című Atwood-regényből készült sorozatból ismert ruhákban jelentek meg, ezzel is kifejezve tiltakozásukat az Egyezmény felmondás ellen.