Gyergyószentmiklós az első székelyföldi település, melynek sikerült bíróság előtt megvédenie a polgármesteri hivatala homlokzatán található Városháza feliratot. A precedens értékű ítélet biztatás lehet a székelyföldi önkormányzatok számára, hogy érdemes pereskedni a magyar szimbólumokért és feliratokért. 

A román Méltóságért Európában Polgári Egyesületnek (ADEC) öt évvel ezelőtt indította el az első pereit a polgármesteri hivatalok homlokzatára felírt Városháza, illetve Községháza feliratok ellen, arra hivatkozva, hogy a román “primariának” nem a “községháza” vagy “városháza”, hanem a “polgármesteri hivatal” a pontos fordítása. Szerinte a községháza, illetve városháza szó a magyar közigazgatásra emlékeztet, ezért nem kívánatos.

A magyar szimbólumok és feliratok ellen hadakozó egyesület hasonló perek tucatjait indította székelyföldi önkormányzatok ellen. Az önkormányzatok az eljárások során egyfelől a szótárra hivatkoztak, amelyben szinonimaként szerepel a polgármesteri hivatal és a városháza vagy községháza szó, másfelől arra, hogy a középületek bejárata mellett a román törvények által megszabott felirat is megtalálható.

A magyar feliratok miatt indított pereket az önkormányzatok ezideig elveszítették, de olyan önkormányzat is akadt, amelyik még aaz eljárás megindítása előtt eleget tett az egyesület felszólításának, és eltávolította a kifogásolt feliratot.

A gyergyószentmiklósi városháza – Fotó: Travelminit

A gyergyószentmiklósi önkormányzat ellen indított perben a Bukaresti Táblabíróság elfogadta az alperes kifogását, és az elsőfokú ítéletet felülbírálva megállapította, hogy a felperesnek nem fűződik érdeke az ‘Városháza’ felirat eltávolításához, így érdemi vizsgálat nélkül elutasította az azt kérő keresetet. Az ítélet jogerős.

Kisebbségi jogvédők szerint a bírósági gyakorlat megváltozásához az is hozzájárulhat, hogy egy törvénymódosítás következtében a pereket 2018 óta immár nem a székelyföldi bíróságok, hanem a feljelentő egyesület címe szerint illetékes bukaresti bíróságok tárgyalják. A gyergyószentmikolósi önkormányzat ügyében hozott ítélet precedens értékű, biztatás lehet a székelyföldi önkormányzatok számára, hogy érdemes pereskedni a magyar szimbólumokért és a magyar feliratokért.