Az online vásárlásra vonatkozó új hozzáadottértékadó-szabályok e hét második felében* lépnek hatályba az arra irányuló erőfeszítések részeként, hogy valamennyi vállalkozás egyenlőbb versenyfeltételek mellett tevékenykedhessen, egyszerűbbé váljon a határokon átnyúló e-kereskedelem, valamint hogy az uniós vásárlók számára átláthatóbbá váljon az árképzés és a fogyasztók előtt nyitva álló számos választási lehetőség.

Az EU héarendszerét legutóbb 1993-ban aktualizálták, így e rendszer nem tartott lépést a határokon átnyúló e-kereskedelem növekedésével, amely az utóbbi években átalakította a kiskereskedelmi ágazatot. A koronavírus-világjárvány szintén tovább gyorsította az online kiskereskedelem fellendülését, ezért egyértelművé vált: reformra van szükség annak biztosítására, hogy az online értékesítések után fizetendő héát a fogyasztó lakóhelye szerinti országnak fizessék. Az új szabályok egyúttal annak az igénynek is megfelelnek, hogy egyszerűbbé kell tenni a vásárlók és a kereskedők életét. 

Ezek az új szabályok július 1-jén lépnek hatályba, és az EU-n belül és kívül egyaránt érinteni fogják az online értékesítőket és piactereket/platformokat, a postai szolgáltatókat és a futárszolgálatokat, a vám- és adóigazgatási szerveket, valamint a fogyasztókat. 

Mi változik?

2021. július 1-jétől számos változás fog történni az online értékesítésekre kivetett héa tekintetében, függetlenül attól, hogy a fogyasztók az EU-n belüli vagy azon kívüli kereskedőktől vásárolnak-e:

  • A jelenlegi rendszerben a nem uniós vállalatok által az EU-ba importált, 22 eurónál kisebb értékű termékek mentesülnek a héa alól. Csütörtöktől megszűnik ez a mentesség azért, hogy az EU-ba belépő valamennyi áru héaköteles legyen, ugyanúgy, mint az uniós vállalkozások által értékesített áruk. Tanulmányok és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy visszaélnek ezzel a mentességgel, mivel az EU-n kívüli gátlástalan eladók helytelenül címkézik fel az áruszállítmányokat – pl. az okostelefonokat – annak érdekében, hogy mentességben részesüljenek. Ez a kiskapu lehetővé teszi e vállalatok számára, hogy uniós versenytársaiknál kedvezőbb árakon kínálják áruikat. Ez a becslések szerint évente 7 milliárd eurós kiesést okoz az uniós államkincstáraknak, ez pedig más adófizetők számára eredményez nagyobb adóterhet.
  • Jelenleg az e-kereskedelemben tevékenykedő értékesítőknek héanyilvántartást kell vezetniük minden olyan tagállamban, ahol árbevételük meghalad egy bizonyos általános értékhatárt (országonként eltérő). Július 1-jétől ezeket a különböző értékhatárokat egy 10 000 eurós közös uniós küszöbérték váltja fel, amely felett a héát abban a tagállamban kell megfizetni, ahová a termékeket leszállítják. E vállalatok működésének egyszerűsítése és a más tagállamokban folytatott értékesítő tevékenységük megkönnyítése érdekében az online értékesítők mostantól regisztrálhatnak egy „egyablakos” elektronikus portálra, ahol az EU egész területére vonatkozóan teljesíthetik valamennyi héakötelezettségüket. Ez a 10 000 eurós küszöbérték már 2019 óta érvényben van az online értékesített elektronikus szolgáltatások tekintetében.

Ahelyett, hogy belebonyolódnának más országok összetett eljárásaiba, saját tagállamukban és saját nyelvükön regisztrálhatnak. Regisztráció után az online kiskereskedő negyedéves bevallás útján az egyablakos ügyintéző rendszerben valamennyi uniós értékesítése után bejelentheti és befizetheti a héát. Az egyablakos ügyintézés lehetővé teszi a héa adott tagállamnak történő továbbítását.

  • Hasonlóképpen, az egyablakos importügyintézés bevezetése a nem uniós eladók számára lehetővé teszi, hogy az EU-ban könnyedén héanyilvántartásba vetessék magukat, valamint biztosítja, hogy a héa pontos összege eljusson abba a tagállamba, ahol a héa esedékes. A fogyasztók számára ez sokkal nagyobb átláthatóságot jelent: ha nem uniós kereskedőtől vagy az egyablakos ügyintézési rendszerben regisztrált platformtól vásárol, a héa része kell, hogy legyen az eladó részére fizetendő árnak. Ez annyit jelent, hogy a vám- és futárszolgálatok nem kérhetnek további összeget, amikor az áruk megérkeznek a fogyasztó országába, mivel a héát már megfizették.

Az EU-n kívüli vállalkozások már most is nagy számban regisztrálnak az egyablakos importügyintézési rendszerbe, ideértve a világ legnagyobb online piactereit is.

Háttér

A jelenlegi uniós héaszabályokat legutóbb 1993-ban, jóval a digitális korszak előtt aktualizálták, így azok nem felelnek meg a vállalkozások, a fogyasztók és a közigazgatási szervek igényeinek a határokon átívelő internetes vásárlás korában. Időközben az online vásárlás fellendülése világszerte átalakította a kiskereskedelmi forgalmat, ráadásul a változások még jobban felgyorsultak a világjárvány ideje alatt.

Az új szabályok jelentős változást hoznak az uniós online vállalkozások héaigényeinek kezelésében, az EU-ban az üzleti tevékenység megkönnyítése, a csalások visszaszorítása és az online vásárlók fogyasztói tapasztalatainak javítása terén pedig példátlan előnyökkel fognak járni.

A héa tekintetében hasonló, ún. „szűkített egyablakos ügyintézés” már 2015 óta sikeresen működik az elektronikus szolgáltatások határokon átnyúló értékesítése terén. Az ilyen ügyintézés online áruértékesítésre való kiterjesztése még több előnnyel jár majd az online kiskereskedők és fogyasztók számára az EU-ban. Más joghatóságokban – például Norvégiában, Ausztráliában és Új-Zélandon – is bevezettek már hasonló, jól működő reformokat.

A részletes információk, köztük a vállalkozásoknak és fogyasztóknak szóló tanácsok és tájékoztatók az erre a célra létrehozott weboldalon – ITT érhetők el.