A tanulmány a családjogi jogvitákban – elsősorban a házasság felbontása és a szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése körében – alkalmazott bírósági közvetítést mutatja be. A téma kifejtése során először ismerteti a konfliktusokkal kapcsolatos alapismereteket, vázolja az alternatív vitarendezés történetét, és a mediáció ebben elfoglalt helyét. Ezt követően a közvetítés bírósági aspektusát vizsgálja, összehasonlítva egyrészt a bírósági peres eljárással, másrészt a hagyományos mediációval. A családjogi ügyekben alkalmazott mediációval összefüggésben ismerteti annak sajátosságait, a bírósági közvetítés jogi kereteit. A bírósági közvetítés gyakorlati oldalát a mediáció bírósági szervezetrendszeren belüli megvalósulásán jeleníti meg, végül a bírósági közvetítés jelenlegi pillanatképével és a Szerző további működésre vonatkozó elképzeléseivel zárul.

A Szerző bírósági titkár. A tanulmány a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának családjogi szakjogász képzésben 2020/2021. II.  félévében készített szakdolgozat..