Ellentétes az egyenlő bánásmód követelményével, amennyiben a Horvátországban szerzett ICC okmány magyarországi elfogadhatósága szempontjából a horvátországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok, illetve azok a magyar állampolgárok, akiknek horvátországi lakóhelye van eltérő elbánásban részesülnek – szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1366/2021. számú, jogszabályi rendelkezést megsemmisítő határozatában. 

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöVim rendelet 2020. január 1-je és 2021. szeptember 27. között hatályos 9. § (2a) bekezdése c) pontjának „és a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik” szövegrészét, továbbá alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a rendelet 2021. szeptember 28-tól hatályos 9/C. § c) pontjának ugyanezen szövegrészét.

Az Alkotmánybíróság elrendelte továbbá a Szolnoki Járásbíróság támadott végzésével befejezett, valamint az alaptörvény-ellenesnek nyilvánított, illetve megsemmisített szövegrészek alkalmazásával érintett szabálysértési eljárások felülvizsgálatát.

Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó Horvátországban szerzett nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítványt, amellyel a Tiszán hajózott saját hajóján. Az illetékes hatóság igazoltatta, majd feljelentést terjesztett elő vele szemben arra hivatkozással, hogy az okmány alapján Magyarországon nem jogosult kishajó vezetésére.

Az indítványozó kifogást nyújtott be, melynek következtében a Szolnoki Járásbíróság támadott végzésével a víziközlekedési szabályok megsértése miatt indult eljárást megszüntette, az engedély nélküli vezetés miatt indult eljárásban pedig figyelmeztetés intézkedést alkalmazott az indítványozóval szemben.

Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróság döntésével megsértette a törvény előtti egyenlőséghez való jogát, valamint a diszkrimináció tilalmára vonatkozó szabályokat.

Az Alkotmánybíróság nyilatkozattételre hívta fel a 2020. január 1-jével bevezetett, majd 2021. szeptember 28-ai hatállyal módosított jogszabály megalkotóját, az innovációs és technológiai minisztert. Az Alkotmánybíróság a rendelet kifogásolt szabályozásának alkotmányos indokaként nem tartotta elfogadhatónak azt az érvet, hogy a rendelet támadott szövegrésze pusztán megismételné az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Belvízi Közlekedési Munkacsoportjának 40. számú határozata személyi hatályát, illetve hogy a normavilágosságot és a jogbiztonságot szolgálná.

A Horvátországban szerzett ICC okmány magyarországi elfogadhatósága szempontjából az horvátországi lakóhellyel nem rendelkező, magyar állampolgárságú indítványozó, illetve azok a magyar állampolgárok, akiknek horvátországi lakóhelye van, a rendelet kifogásolt rendelkezései alapján eltérő elbánásban részesülnek, ez pedig az egyenlő bánásmód követelményével ellentétes.

Az Alkotmánybíróság tanácsa ezért a támadott jogszabályi rendelkezés megsemmisítéséről és alkalmazási tilalmáról döntött, továbbá elrendelte az érintett szabálysértési eljárások felülvizsgálatát.