Az Európai Unió Törvényszéke tagjainak részleges megújítását követően a 2022. szeptember 16-tól 2025. augusztus 31-ig terjedő időszakra a bírák maguk közül Marc Van der Woudét újraválasztották a Törvényszék elnökévé, Savvas Papasavvast pedig újraválasztották a Törvényszék elnökhelyettesévé.

Marc Van der Woude 1960-ban született Gorredijkben (Hollandia). Egyetemi tanulmányait a Rijksuniversiteit Groningenen (Groningeni Egyetem, Hollandia) végezte, ahol 1983-ban szerzett jogi diplomát. Tanulmányait 1984-ig a Collège d’Europe-ban (Belgium) folytatja.

Tanulmányainak befejezésétől fogva tevékenyen részt vesz a Collège d’Europe oktatási és kutatási tevékenységeiben, ahol 1986-ig tanársegédi pozíciót tölt be. Ezt követően 1986 és 1987 között az Universiteit Leiden (Leideni Egyetem, Hollandia) oktatója. Szakmai pályafutása során mindvégig oktatott, 2000 óta az Erasmus Universiteit Rotterdam (Rotterdami Erasmus Egyetem, Hollandia) jogi professzora. Számos kiadvány szerzőjeként hozzájárult a versenyjoggal kapcsolatos jogelmélet gyarapításához – erről e tárgykörben fellelhető több referenciakiadvány is  tanúskodik.

Marc van der Woude – Foró forrása: Európai Unió Bírósága

Az egyetemi feladataival párhuzamosan Marc Van der Woude gyakorló jogászként is tevékenykedett. 1987 és 1989 között az Európai Közösségek Bizottságának szolgálatában állt, amelynek Versenypolitikai Főigazgatóságán előadói feladatokat látott el. Ezt követően az Európai Közösségek Bíróságán 1989 és 1992 között jogi referensként Thymen Koopmans, illetve Paul Joan George Kapteyn bíró kabinetjében dolgozott. Az Európai Bizottság a Versenypolitikai Főigazgatóság Koordinációs Osztályának tanácsosává nevezte ki, amely tisztséget 1992 és 1993 között töltötte be, majd 1993 és 1995 között a Bizottság Jogi Szolgálatának tagja. 1995 óta a brüsszeli (Belgium) ügyvédi kamara tagja, e minőségében elsősorban a versenyjoggal kapcsolatos peres ügyekkel foglalkozik.

Marc Van der Woudét 2010. szeptember 13-án nevezték ki a Törvényszék bírájává. A Törvényszék bírái 2013. szeptember 18-án tanácselnökké, 2016. szeptember 20-án pedig elnökhelyettessé, majd 2019. szeptember 27-én a Törvényszék elnökévé választották – utóbbi tisztséget azóta is betölti.

Savvas Papasavvas 1969-ben született Nicosiában (Ciprus). Az Ethnikó kai Kapodistriakó Panepistímio Athinónon (Athéni Nemzeti és Kapodisztrián Egyetem, Görögország) folytatott tanulmányait követően 1991-ben itt szerezett jogi alapdiplomának megfelelő oklevelet (Ptychion). Ezt követően posztgraduális tanulmányokat folytatott az Université de Paris II-n (Párizsi 2. sz. Egyetem, Franciaország), ahol 1992-ben közjogi DEA-t (posztgraduális diploma) szerzett. 1995-ben az Université d’Aix-Marseille III-n (Aix-Marseille 3. sz. Egyetem, Franciaország) folytatott doktori tanulmányokat követően jogi doktori címet szerezett.

A ciprusi ügyvédi kamarába felvételt nyert és a nicosiai ügyvédi kamarába bejegyzett ügyvédként Savvas S. Papasavvas 1993-től 2004-ig, a Törvényszék bírájává történő kinevezéséig ügyvédi szakmai tevékenységet folytatott. 1997 és 2002 között emellett az oktatásban is szerepet vállalt a Panepistímio Kýprou (Ciprusi Egyetem) óraadójaként; ugyanezen az egyetemen 2002 és 2004 között alkotmányjog docensévé választják.

Savvas S. Papasavvast 2004. május 12-én nevezték ki a Törvényszék bírájává, ahol 2010. szeptember 15. és 2016. szeptember 25. között két egymást követő hivatali időszak során tanácselnöki feladatokat is ellátott. A bírák 2019. szeptember 27-én a Törvényszék elnökhelyettesévé választják, azóta e minőségében járt el a Törvényszéken.