Életút és örökség címmel nyílt Habsburg Ottó-kiállítás a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. A megnyitó rendezvényen a néhai politikus, közíró európaiságáról és Bibó István Európa-felfogásáról rendeztek kerekasztal-beszélgetést a téma szakértőivel. A tárlat, melyet eddig nyolc nyelven mutattak be nagy sikerrel Brüsszeltől Madridig, több héten át megtekinthető a jogi fakultás folyosóján.

Nagy érdeklődés mellett nyitották meg az Életút és örökség című Habsburg Ottó-kiállítást a Széchenyi-egyetem jogi karán, s a szervezők emellett Bibó István és Habsburg Ottó európaiságáról szóló kerekasztalbeszélgetéssel várták az érdeklődőket.

A rendezvény egyben az újraindult Bibó István Egyetemi Klub első eseménye is volt.

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, prof. dr. Smuk Péter köszöntötte az előadókat és a résztvevőket. – Fotó: Dudás Máté

Egyetemi klubunk célja, hogy olyan beszélgetéseket indítsunk, és olyan személyiségeket hívjunk a jogászhallgatók körébe Győrbe, ami túlmutat a tanmeneten. Arra törekszünk, hogy a fiatalok megismerkedjenek a közéleti gondolkodást formáló személyiségekkel és azzal a gondolatisággal, melyre a jogi karon és a győri értelmiség körében is igény van. Emiatt is tartom fontosnak a klub névadóját, Bibó Istvánt is megemlíteni, aki nemcsak műveltségével és pontos korrajzával vált szuverén gondolkodóvá, hanem azzal is, hogy látta a jelenségek mögötti struktúrákat, és ezzel hosszú távú lehetőségeinket is felismerte. Mindez nagyon fontos karunk szellemi közösségének építésében, melyhez a klub is hozzájárul” – hangsúlyozta prof. Smuk Péter, a kar dékánja. Mint mondta, a klub vendége volt egykor Habsburg Ottó is, aki akkori előadásában a millenniumi eszméről értekezett.

A rendezvény főszereplője Gyarmati György történész, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, a bibói eszmevilág szakértője és Prőhle Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének vezetője volt. A megnyitó beszélgetésen az előadók a 20. század két szuverén, meghatározó gondolkodójának, Bibó Istvánnak és Habsburg Ottónak a máig aktuális elgondolásait foglalták össze mindenekelőtt az Európáról, különösen pedig a sajátos közép-európai régióról, valamint a kontinens egységesüléséről alkotott nézeteik alapján.

Gyarmati György, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa és Prőhle Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója a kiállítást megnyitó előadáson. – Fotó: Dudás Máté

Az eseményt részben az egyetemi klub újraindításának szándéka, részben pedig a Bibó Istvánról és Habsburg Ottóról való közös gondolkodás motiválta. A beszélgetés során elhangzottakat jól kiegészítette a Habsburg Ottó Alapítvány népszerű kiállítása. A tárlat iránt érdeklődők a Széchenyi-egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának folyosóján betekintést nyerhetnek Habsburg Ottó életébe, közéleti munkásságába, valamint győri látogatásaiba. Ezáltal megismerhető, hogy miként vált az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó trónörököse a demokratikus politizálás mesterévé és az egyesült Európa megteremtésének egyik kulcsszereplőjévé.

Nagy érdeklődés mellett nyílt meg a Habsburg Ottó Alapítvány tárlata, ami több héten keresztül megtekinthető az intézmény Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Karán. – Fotó: Dudás Máté

A kiállítás a magyarországi helyszíneken kívül az elmúlt években több európai városban, többek között Firenzében, Bécsben, Münchenben, Zágrábban és Brüsszelben is látható volt.