A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara tehetséges, rászoruló hallgatóinak támogatása volt a fő célja a nemrégiben ötödik alkalommal megrendezett jótékonysági díszvacsorának, amely egyben a regionális jogászi hivatásrendek kapcsolódásának színtere volt. Az eseményen átadták a kar Életút díját is, amit ezúttal prof. dr. Lenkovics Barnabás professor emeritusnak ítéltek oda.

Közel kétmillió forint gyűlt össze a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának tehetséges, rászoruló hallgatói számára a nemrégiben megtartott hagyományos jogászdíszvacsorán. „Különös örömmel tölt el, hogy ilyen szép számban gyűltünk össze, és hogy a rendezvény hagyománnyá vált karunk barátai számára.

E közösségi esemény egyik célja, hogy a Deák Ferenc Alapítvány a Győri Jogászképzésért forrásait növeljük, ösztöndíjat biztosítva a tehetséges hallgatók számára. Másik célja pedig a jogászközösség további erősítse”

– emelte ki a kar dékánja, prof. dr. Smuk Péter megnyitójában.

A támogatott jogászhallgatók. – Fotó: Adorján András

„Nagyon hálásak vagyunk támogatóinknak, akiknek segítségével az elmúlt kilenc év alatt több mint tízmillió forintot tudtunk a rászoruló hallgatóknak biztosítani, hozzájárulva tanulmányaikhoz” – húzta alá dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, a kar prodékánja, professzora.

„A jól működő karhoz szükség van a rászoruló hallgatók támogatására is. Ez egyúttal a régió fejlesztését is szolgálja, hiszen fontos számunkra, hogy a tehetségek a régión belül maradjanak” – hangsúlyozta köszöntőjében prof. dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese.

„A jogászdíszvacsora évről évre valódi ünnep számunkra: közösen ünnepeljük a jogtudósokat, akik átadják tudásukat a következő generációnak, valamint a jogásztársadalmat, amely ebben a zűrzavaros világban fenntartja a társadalmi rendet a jog eszköztárának segítségével” – emelte ki az esemény jelentőségét Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója, az Életút díj felajánlója.

Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója, címzetes egyetemi docens az esemény fontosságát emelte ki megnyitó beszédében. – Fotó: Adorján András

A jogi kar minden évben Életút díjat ad át azon munkatársak részére, akik tudományos és szakmai pályafutásukkal, iskola- és közösségteremtő személyiségükkel jelentős szerepet vállalva a győri jogászképzés számára például szolgáló értéket teremtettek. A kari közösség az elismerést idén Lenkovics Barnabás professor emeritusnak adta át, aki 2002 óta az intézmény jogászképzésének meghatározó professzora, a polgárjogi oktatás megszervezője, 1996 és 2015 között a Polgárjogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék vezetője volt. 2007-től kilenc évre alkotmánybíróvá, majd 2014-ben az Alkotmánybíróság elnökévé választották. Több mint negyedszázados oktatói és tudományos munkássága eredményeképp a győri polgárjogi műhely országos elismertséget szerzett, és a köré épült tudományos műhelyből tehetséges tanítványok sorát indította el a tudományos és oktatói életpályán.

. Smuk Péter, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja és az Életút díjjal kitüntetett prof. dr. Lenkovics Barnabás, az esemény díszvendége. – Fotó: Adorján András

„A jogász igyekszik jól működő, konfliktusmentes emberi életviszonyokat, törvényes és alkotmányos rendet, jól berendezett államot és országot, sőt emberséges világot konstruálni, a működési zavarokat megelőzve, elhárítva és javítva. A jogtanár pedig önmagában tükrözi a jogászi és a tanári hivatás egységét, melyben a jó tanár a nála is jobb tanítványaira a legbüszkébb”

– húzta alá hivatása szépségét a díjazott.