Az Alkotmánybíróság 2004 március 29-30-i napirendje

2004.03.28. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság megkezdi a köztársasági elnök előzetes normakontrollra irányuló indítványának tárgyalását a Büntető törvénykönyvnek a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos módosítása ügyében. A testület foglalkozik a rendőrségről szóló törvénynek az élethez való joggal összefüggő szabályait kifogásoló indítvánnyal.

A teljes ülés napirendjén szerepel az az indítvány, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény egyik előírása.

Egy indítványozó a Polgári perrendtartásról szóló törvénynek a perújításra vonatkozó egyik rendelkezését vitatja.

A testület elé kerül az az indítvány, amely szerint alkotmányellenes a Polgári perrendtartásnak a kereset indítással kapcsolatos egyik szabálya.

Az Alkotmánybíróság megvitatja azt az indítványt, amely szerint az Alkotmányba ütközik a Polgári perrendtartásról szóló törvénynek a kötelező jogi képviseletre vonatkozó rendelkezése.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG