Az Alkotmánybíróság 2004. június 14-15-i teljes ülésének napirendje

2004.06.14. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság folytatja a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő jelenségek elleni fellépés szabályairól szóló törvénynek a szexuális szolgáltatás reklámozásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseit kifogásoló indítvány tárgyalását. Az alkotmánybírók foglalkoznak azzal az indítvánnyal, amely szerint a csődeljárásról, felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvénynek alkotmányellenesek a felszámolási eljárással kapcsolatos egyes rendelkezései.

A testület elé kerül az az indítvány, amely szerint az Alaptörvénybe ütköznek a személyi- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységről szóló törvénynek a személy- és vagyonőrökre vonatkozó egyes szabályai.

Az Alkotmánybíróság megtárgyalja a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a helyi népszavazás kezdeményezésével összefüggő egyik szabályát kifogásoló indítványt.

Az alkotmánybírók megvitatják azokat az indítványokat, amelyek szerint alkotmányellenesek az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvénynek a mentelmi joggal kapcsolatos egyes rendelkezései.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG