Az Alkotmánybíróság 2004. június 21-22-i teljes ülésének napirendje

2004.06.21. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság folytatja az egészségügyi magánosítással kapcsolatban országos népszavazást elrendelő országgyűlési határozat alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány tárgyalását. Két magánember fordult az Alkotmánybírósághoz, a Munkáspárt által kezdeményezett népszavazást elrendelő parlamenti határozattal kapcsolatban.

A testület szintén folytatja a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő jelenségek elleni fellépés szabályairól szóló törvénynek a szexuális szolgáltatás reklámozásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseit kifogásoló indítvány tárgyalását .

Az Alkotmánybíróság foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely szerint alkotmányellenes a felsőoktatásról szóló törvénynek a felsőoktatási intézmények önkormányzati jogával összefüggő egyik szabálya.

A testület megvitatja a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek az özvegyi nyugdíj mértékére vonatkozó rendelkezését támadó indítványt.

Az alkotmánybírák elé kerül az az indítvány, amely szerint a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek és a területszervezési eljárásról szóló törvénynek az új község alakítására vonatkozó szabályaival kapcsolatban mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn.

Egy indítványozó szerint alkotmánysértők a polgári peres eljárásról szóló törvénynek a bizonyítás eredményének mérlegelésére vonatkozó rendelkezése.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG