Az Alkotmánybíróság 2004. szeptember 6-7-i teljes ülésének napirendje

2004.09. 3. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság folyatatja az egészségügyi magánosítással kapcsolatban országosan népszavazást elrendelő OGY hat. alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány tárgyalását. Két magánember fordult az Alkotmánybírósághoz a Munkáspárt által kezdeményezett népszavazást elrendelő parlamenti határozattal kapcsolatban.

A testület folytatja a köztársasági elnök előzetes normakontrollra irányuló indítványának tárgyalását a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény ügyében.

Az alkotmánybírák megvitatják azt az indítványt, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a családok támogatásáról szóló törvénynek a nevelési ellátás mértékére vonatkozó rendelkezése a gyermekét nevelő egyedülálló szülő esetében.

Egy indítványozó szerint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn a szabálysértési eljárás alatt álló személy meghallgatásának szabályai kapcsán.

Egy másik indítványozó szerint alkotmányellenesek Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvénynek a mentelmi joggal kapcsolatos egyes rendelkezései.

Az Alkotmánybíróság megvitatja azt az indítványt, amely mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatára irányul a választás napján külföldön tartózkodó, választójogosultsággal rendelkező állampolgárok aktív választójoga gyakorlásának biztosítása kapcsán.

A testület elé kerül az az indítvány, amely szerint alkotmánysértő, hogy a cégbejegyzési eljárásban kötelező a jogi képviselet.

Az alkotmánybírák foglalkoznak azzal az indítvánnyal, amely szerint alkotmányellenes a büntető törvénykönyvnek a jogosulatlan gazdasági előny megszerzésére vonatkozó törvényi tényállása.

Az Alkotmánybíróság megtárgyalja azt az indítványt, amely szerint az alaptörvénybe ütközik az egészségügyről szóló törvénynek a művi meddővé tétellel összefüggő egyik szabálya.

A testület teljes ülésének napirendjén szerepel az az indítvány, amely a Rendőrségről szóló törvénynek a rendőrségi adatkezeléssel kapcsolatos egyik rendelkezését támadja.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG