Az Alkotmánybíróság 2004. szeptember 13-14-i teljes ülésének napirendje

2004.09.12. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság megvitatja azt az indítványt, amely mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatára irányul a választás napján külföldön tartózkodó, választó jogosultsággal rendelkező állampolgárok aktív választójoga gyakorlásának biztosítása kapcsán. Az alkotmánybírók foglalkoznak azzal az indítvánnyal, amely szerint alkotmányellenes a Büntető Törvénykönyvnek a jogosulatlan gazdasági előny megszerzésére vonatkozó törvényi tényállása.

Egy indítványozó szerint alkotmánysértő a hulladékgazdálkodásról szóló törvénynek a hulladék-kezelési közszolgáltatási díjjal kapcsolatos több rendelkezése is.

Egy másik indítványozó szerint az alaptörvénybe ütköznek a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló törvénynek az üzletek működésével összefüggő egyes közrendvédelmi szabályai.

A testület elé kerül az az indítvány, amely a polgári perrendtartásnak az ideiglenes intézkedésre vonatkozó egyik rendelkezését vitatja.

Az alkotmánybírók megtárgyalják a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvénynek a lakhatási támogatással kapcsolatos egyik szabályát kifogásoló indítványt.

Az Alkotmánybíróság foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely szerint alkotmányellenesek a büntető jogszabályoknak a tárgyalásról való lemondásra vonatkozó egyes rendelkezései.

A testület megvitatja azt az indítványt, amely a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénynek a pénzkibocsátással összefüggő egyik szabályát támadja.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG