APEH tájékoztató a végrehatási ügyekre vonatkozóan 2004. október végéig

2004.12. 3. APEH

2004. október végéig a területi igazgatóságok 180.784 végrehajtási eljárást indítottak, 332.759 millió forint tartozás behajtására. A tárgyhó végén 197.705 adózó ellen van folyamatban végrehajtás. Az érintett tartozás összege 384.551 millió forint, amelyből 36.244 millió forint hátralékra fizetési könnyítés, bírósági felfüggesztés, illetve egyéb ok miatt az eljárás szünetel.

Végrehajtási eljárás keretében az elmúlt tíz hónapban 161.951 millió forint folyt be. A beszedett összegből a fizetési könnyítési határozatokra és a végrehajtási cselekmények foganatosítását követően az adósok 94.655 millió forintot fizettek meg. Az azonnali inkasszókból 64.267 millió forint, munkabér és követelés letiltásból 2.032 millió forint folyt be. Ingóság értékesítéséből 641 millió forint, az ingatlanokra 356 millió forint készpénz folyt be.

A területi igazgatóságok évkezdettől tárgyhó végéig 441.163 millió forint tartozásra bocsátottak ki inkasszót. A lefoglalt vagyon értéke 57.962 millió forint. Ebből ingó vagyontárgy foglalást 27.756 millió forint értékben foganatosítottak. Az ingatlan foglalások 18.090 millió forint becsértéket képviselnek. A többi foglalást 12.126 millió forint becsértékben egyéb ingóvégrehajtás keretében foganatosították, elsősorban követelés foglalást � 7.507 millió forintot - érintően.

A behajtási terület a tárgyidőszakban behajthatatlanság címén 20.463 millió forint, méltányosságból a vh alatti és nem vh alatti ügyekben 8.110 millió forint, elévülés miatt 14.092 millió forint tartozás törléséről intézkedett.

  • kapcsolódó anyagok
APEH
ADÓZÁS