Új versenytanácstagot nevezett ki a köztársasági elnök

2005.10.28. Jogi Fórum / GVH

A Köztársasági Elnök - a Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatára - versenytanácstaggá nevezte ki Dr. Miskolczi Bodnár Péter jogászt.

Miskolczi Bodnár Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte diplomáját 1981-ben, majd a Miskolci Egyetemen helyezkedett el oktatóként. Kandidátusi címet 1993-ban szerzett, majd 2001-ben habilitált. Számos tisztséget töltött be a Miskolci Egyetemen, volt nemzetközi ügyekért felelős dékán-helyettes, majd általános és oktatási dékánhelyettes, az Európai Tanulmányi Központ igazgatóhelyettese, a Civilisztikai Tudományok Intézete igazgatója és a posztgraduális képzés és a jogi asszisztens képzés vezetője. Tagja továbbá - többek között - a Miskolci Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Bizottságnak és a Deák Ferenc Doktori Iskola Tanácsának. Európai jogi kutatási és oktatási tevékenysége elismeréseként Jean Monnet professzori címet kapott. 1999-2003 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült.

Miskolczi Bodnár Péter fő kutatási területei közé a polgári jog, társasági jog, versenyjog és a fogyasztóvédelem joga tartozik. Számos itthon és külföldön megjelent könyv, könyvfejezet, cikk és egyéb publikáció szerzője, hazai és nemzetközi szakmai konferenciák rendszeres előadója.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG
ÁLLAMFŐ
GVH