Az Alkotmánybíróság 2005. november 7 - 8 -i teljes ülésének napirendje

2005.11. 3. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik az erdőről és az erdő védelméről szóló törvénynek az erdőgazdálkodási bírságra vonatkozó rendelkezését kifogásoló indítvánnyal.

Egy indítványozó az egészségügyről szóló törvény egyik szabályának alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Egy másik indítványozó szerint az alaptörvénybe ütközik a büntetőeljárásról szóló törvénynek a pótmagánvádló fellépésével kapcsolatos több rendelkezése is.

Kedden kerül a testület elé az az indítvány, amely az ez évi költségvetésről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vitatja.

Az alkotmánybírók megtárgyalják a családok támogatásáról szóló törvény több rendelkezését kifogásoló indítványt.

A testület megvitatja azt az indítványt, amely szerint alkotmányellenesek a Büntető Törvénykönyvnek a zártörésre vonatkozó szabályai.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG