Az Alkotmánybíróság 2005. november 28-29 -ei teljes ülésének napirendje

2005.11.28. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfőn tárgyalja azt az indítványt, amely az ez évi költségvetésről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vitatja. A testület foglalkozik a helyi adókról szóló törvény, illetve az adózás rendjéről szóló törvény alkotmányosságának vizsgálatával is.

Egy indítványozó szerint alkotmányellenes a polgári perrendtartásnak a felülvizsgálati kérelemmel összefüggő több rendelkezése is.

Az alkotmánybírók foglalkoznak azzal az indítvánnyal, mely szerint az alaptörvénybe ütköznek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvénynek a helyi kisebbségi önkormányzati választással összefüggő egyes szabályai.

Kedden tárgyalja a testület azt az indítványt, amely szerint alkotmánysértő a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, továbbá a büntetőeljárásról szóló törvénynek a jogegységi eljárással összefüggő több rendelkezése is.

Az Alkotmánybíróság folytatja a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény egyik rendelkezése alkotmányellenességének vizsgálatára irányuló indítvány tárgyalását.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG