Az Alkotmánybíróság 2005. december 5-6 -ai teljes ülésének napirendje

2005.12. 4. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfőn tárgyalja azt az indítványt, amely az ez évi költségvetésről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vitatja.

Az alkotmánybírák foglalkoznak azzal az indítvánnyal, amely szerint az alaptörvénybe ütköznek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvénynek a helyi kisebbségi önkormányzati választással összefüggő egyes szabályai.

Egy indítványozó szerint alkotmányellenes a polgári perrendtartásnak a felülvizsgálati kérelemmel összefüggő több rendelkezése is.

Egy másik indítványozó a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló törvénynek a táppénzre vonatkozó egyik szabályát kérdőjelezte meg.

Kedden tárgyalja a testület köztisztviselők jogállásáról szóló törvény egyik rendelkezése alkotmányellenességének vizsgálatára irányuló indítványt.

Az alkotmánybírák elé kerül azaz indítvány, amely szerint alkotmányellenes a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a bizonyításra vonatkozó több szabálya is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG