A vámeljárásokhoz kapcsolódó jogszabályi változások

2006.01. 3. Jogi Fórum / VPOP

A Vám- és Pénzügyőrség tájékoztatja Tisztelt ügyfeleit, hogy 2006. január 1-től a vámeljárásokhoz kapcsolódó jogszabályokban az alábbi fontosabb változások történtek.

A környezetvédelmi termékdíj Vám- és Pénzügyőrség általi beszedése

A környezetvédelmi termékdíjat 2006. január 1-jétől termékimport esetén ismét a vámhatóság veti ki a vámeljárás során. Kivétel ez alól az a gazdálkodó (kötelezett), amely az importot terhelő általános forgalmi adófizetési kötelezettségét a vámhatóság által kiadott engedély alapján önadózással teljesíti.

A termékdíj köteles termékek körébe az egyéb kőolajtermék, a gumiabroncs, a hűtőberendezés, a hűtőközeg, a csomagolás, az akkumulátor, az információhordozó papírok közül a reklámhordozó papír, továbbá az elektromos és elektronikai berendezés tartozik.

A regisztrációs adóról szóló törvény változásairól

A regisztrációs adóról szóló törvényben foglalt előírások 2006. január 1-jétől ismételten jelentősen változtak. Ennek keretében módosult az elsődlegesen adófizetésre kötelezettek köre, és ami nagyon lényeges: az adó mértéke. Az új szabályozás szerint a gépjármű hengerűrtartalma és környezetvédelmi osztályba sorolása alapján 235.000-6.050.000,-Ft közötti összeget kell regisztrációs adóként fizetni. A használt gépjárművekre (regisztrációs adóköteles személygépkocsi, motorkerékpár) vonatkozó kedvezmény, hogy lehetővé vált az avulás figyelembe vétele a regisztrációs adó összegének megállapításakor. Az összes fizetési kötelezettséget érintő lényeges változás, hogy 2006. január 1-től a regisztrációs adó nem része az ÁFA alapjának.

Románia csatlakozása a Tranzitegyezményhez

Az egységes árutovábbítási rendszer Romániára történő kiterjesztése várhatóan jelentősen könnyíti és gyorsítja a Magyarország és Románia közötti, valamint a román tengeri kikötőkből az Európai Unió kikötőibe irányuló áruforgalmat, egyszerűsíti a határátlépés alakiságait, így várhatóan előnyöket hordoz a hazai gazdálkodók számára is.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS
VÁM
KÖZTERHEK
VPOP