Az Alkotmánybíróság 2006. január 30-31-ei teljes ülésének napirendje

2006.01.27. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik az Országos Választási Bizottság 38/2005. (X. 20.) OVB határozata ellen benyújtott kifogással. Az Országos Választási Bizottság október 20-án hitelesítette azokat az aláírásgyűjtő íveket, amelyeken ha érvényes számú aláírás gyűlik össze, a parlamentnek foglalkoznia kell a zsidóság kisebbségként történő bejegyzésének a kérdésével.

Az alkotmánybírák ugyancsak hétfőn tárgyalják a társasházi törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

A testület megvitatja azt az indítványt, amely a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 52. § (4) bekezdésének alkotmányosságát kérdőjelezi meg.

Kedden folytatják az alkotmánybírák annak az indítványnak tárgyalását, amely a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vitatja.

Napirendjére tűzi a testület azt az indítványt is, amely az ügyvédi törvénynek a kamarai tagság területi hatályával kapcsolatos egyik rendelkezését támadja.

Megvitatják az alkotmánybírák a polgári perrendtartásról szóló 1952. III. törvény 260. § (1) és 261. § (1) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG