Alkotmánybíróság előtt a fővárosi parkolási rendelet

2006.02. 2. Jogi Fórum / sajtóközlemény

Két fővárosi civil szervezet az Alkotmánybírósághoz fordult, kérve a fővárosi parkolási rendelet 5 forintosnál kisebb érmékre vonatkozó szabályainak megsemmisítését.

A Prosperity Club és a DEXTRA Club Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelettel kapcsolatban az Alkotmánybírósághoz fordult és kérték, hogy a parkolási rendelet 6. számú mellékletének III. fejezet 1. pont c) alpontját az Alkotmánybíróság nyilvánítsa alkotmányellenesnek és semmisítse meg.

A sérelmezett szakasz:
6. számú melléklet a 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A parkolásüzemeltetési rendszer feltételei
III. Technikai feltételek

1. Jegykiadó automaták:

  1. az 5 forintos és ennél nagyobb névértékű valamennyi pénzérmét

elfogadják;

Az Alkotmánybíróság Elnöke az ügyben kijelölte az előadó alkotmánybírót.

A parkolási rendeletek a díjfizetés módjaként szinte kizárólagos jelleggel a jegykiadó automaták használatával történő fizetést ismerik el. A jegykiadó automaták a sérelmezett rendelkezésekkel összhangban a parkolási díj megfizetésekor kizárólag az 5 forint-os és ennél nagyobb névértékű pénzérméket fogadják el, az MNB által kibocsátott bankjegyek elfogadását azonban a parkolási rendelet annak ellenére nem teszi lehetővé, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 31. § (2) bekezdése minden jogalanyra vonatkozóan kötelező jelleggel előírja: „Az MNB által kibocsátott
bankjegyeket és érméket azok bevonásáig magyar törvényes pénznemben teljesítendő fizetésnél mindenki köteles névértékben elfogadni.

A beadvány szerint a parkolási rendelet „a lakosság széles rétegeit érintő - sérelmezett rendelkezése ellentétes a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben megfogalmazottakkal, ennek következtében a parkolási rendelet sérti az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését, ami tiltja az önkormányzati rendeletek magasabb szintű jogszabállyal való ellentétességét

A bankjegyek elfogadásának hiánya miatt felmerülhet, hogy a parkolási társulások jogtalanul rónak a parkolójegyet - pusztán a megfelelő mennyiségű pénzérme hiánya miatt - nem váltó autósokra pótdíjat, mivel azzal hogy a törvényi kötelezettségük ellenére pénzteljesítésként ezen autósoktól nem fogadják el a bankjegyben történő fizetést a Ptk. 302. §-a alapján jogosulti késedelembe esnek.

A Ptk. szabályai szerint a jogosult késedelme a díjfizetésre kötelezett autós késedelmét kizárja, így a parkolási társulások felróható mulasztása miatt parkolójegyet nem váltó autósokkal szemben semmilyen szankció nem alkalmazható.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZLEKEDÉS