A tagállamok elfogadták az európai jogosítványt

2006.03.29. JogiForum.hu

A Miniszterek Tanácsa hétfői ülésén politikai megállapodás született az egységes európai jogosítványok bevezetéséről. A területet a jövőben szabályozó közös rendelkezések megkönnyítik majd az európai gépjárművezetők szabad mozgását, fejlesztik azok személyazonosság igazolására szolgáló funkcióját és a közlekedés biztonságát is.

A Miniszterek Tanácsa elfogadta az európai jogosítvány formájára vonatkozó elképzeléseket is, így meg fognak szűnni a jelenleg forgalomban lévő mintegy száztíz fajta vezetői engedély között mutatkozó különbségek is.

Barrot elnökhelyettes üdvözölte a megállapodást és hangot adott abbéli véleményének, hogy az új jogosítvány révén könnyebb és kevésbé bürokratikusabb lesz az európai közlekedés.

Az egységes jogosítvány elsősorban azáltal kívánja elősegíteni a közlekedés biztonságát, hogy szabatosabban írja körül a különböző kategóriákat, ennek megfelelően bevezeti például a moped-jogosítványt és alapvető elvként kezeli a nagyobb és erősebb motorbiciklikhez való hozzáférés fokozatosságának elvét. A jövőben a legnagyobb motorokra csak olyan 24. életévüket betöltött európai állampolgárok ülhetnek majd fel, akik egy elméleti és gyakorlati vizsgán bizonyították alkalmasságukat e járművek vezetésére s korábban már két évig rendelkeztek valamely alacsonyabb kategóriás motorra vonatkozó jogosítvánnyal.

Az új szabályozás a vizsgabiztosokkal szemben is meghatároz bizonyos alapvető követelményeket.

A visszaélések leküzdése érdekében az új szabályozás küzd az ún. „jogosítvány-turizmus” ellen is, amelyet azok a járművezetők űznek, akik ’A’ tagállamban bevont jogosítványuk helyett ’B’ tagállamban szereznek újabb vezetői engedélyt majd ez utóbbi dokumentumot később ’A’ tagállamban is elismertetik.

Az irányelv hatályosulása után a tagállamoknak 26 év áll majd rendelkezésére az új, európai szabályozásnak megfelelő jogosítványok kiállítására. Különleges szabályok rendezik továbbá a tagállamokban már kiadott jogosítványok kölcsönös elismerését.

A jövőben csak határozott időre kiállított vezetői engedélyek lesznek kibocsáthatók, melyek érvényességét a tagállamok 10 és 15 év között szabályozhatják. A tagállamok ugyanakkor szabad kezet kapnak arra nézve, hogy a jogosítványok megújításakor élnek-e a kötelező orvosi vizsgálat elrendelésének eszközével.

A hétfői politikai egyezséget követően az Európai Parlament ez év második felében határozhat az irányelv törvényerőre emeléséről, melynek eredményeképpen annak rendelkezései legkorábban 2012-től lesznek alkalmazhatók.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZLEKEDÉS