Kábítószerrel visszaélés Bács-Kiskun megyében - ítélet a Szegedi Ítélőtáblán

2006.05.22. Jogi Fórum / Szegedi Ítélõtábla

Több ponton is megváltoztatta az I. fokon eljáró Bács-Kiskun Megyei Bíróság ítéletét a Szegedi Ítélőtábla dr. Hegedűs István vezette büntető tanácsa abban az ügyben, amelyben kábítószerrel visszaéléssel vádolt személyek ellen indult eljárás.

A III. rendű vádlott F.B. büntetését, és közügyektől eltiltását 5 évről 4 évre enyhítette, figyelembe véve, többek között, hogy a III. rendű vádlott a II. rendű vádlott Cs.P. által keveredett az ügybe, s döntően csak bűnsegédi magatartást tanúsított. A XXV. rendű vádlott Z.T.J. szír állampolgár esetében a táblabíróság 2 millió forintra, míg a II. és a XXVI. rendű vádlott, S.M. esetében személyenként 500-500 ezer forintra vagyonelkobzást rendelt el.

A jogerős ítéletek büntetési tételek a következőképpen alakultak
A II. rendű vádlott öt év börtönbüntetést, a III. rendű vádlott 4 év börtönbüntetést, a XXV. rendű vádlott 8 év fegyházbüntetést, a XXVI. rendű vádlott 4 év börtönbüntetést, míg a XLIII. rendű vádlott N.L. 28 ezer forint pénzbüntetést kapott

Az eljárás kezdetekor több mint 50 vádlottal szemben indult ügy másodfokú tárgyalása zajlott a Szeged Ítélőtáblán, amelynek ítélethirdetésére május 19-én, pénteken került sor. A kábítószerrel visszaéléssel megvádoltak döntő többsége esetében az I. fokú határozat jogerőre emelkedett, a vádlottak letöltendő, illetve felfüggesztett szabadságvesztés büntetést kaptak, volt, akit pénzbüntetésre ítéltek, illetve a vád alól felmentettek. A Szegedi Ítélőtábla elé hat vádlott ügye került a fellebbezések után. Közülük a XXVII. rendű vádlott szökésben van, ellene elfogató parancsot adtak ki, ügyét a Szegedi Ítélőtábla a többi vádlottétól elkülönítette. Így ma, pénteken a II. a III., a XXV., a XXVI., és a XLIII. rendű vádlottra mondták ki az ítéletet.

A II. rendű vádlott letartóztatása előtt élettársi kapcsolatban élt a III. rendű vádlottal. A II. rendű vádlott 2002 augusztusa és 2003 márciusa között rendszeres haszonszerzési céllal, folyamatosan kereskedett extasy tablettákkal, speed porral és marihuánával, amit ismeretlen személyektől szerzett be. Az említett időszakban a kábítószerek értékesítéséből mintegy havi 300 ezer forint jövedelme származott. A vádlott a kábítószereket úgy értékesítette, hogy mindig tartott magánál 40 darab extasy tablettát, 20 gramm marihuánát, 10 gramm speed port, és ezeket különféle diszkókban, leginkább Kecelen, nagyobb részt ismeretlen személyeknek adta el.

Élettársa, a III. rendű vádlott tudott ezekről az ügyletekről, esetenként maga is segített a kábítószerek értékesítésében. Rendszeresen azzal a céllal kerestek fel különböző szórakozóhelyeket, hogy ott kábítószert értékesítsenek. A két vádlott a kábítószert Kecelen egy virágüzletben, illetve az a fölötti lakásban tárolta. A 2003 március 29-én megtartott házkutatás során a rendőrség annyi kábítószert foglalt le itt, amennyi 3,7-szeresen haladja meg a jelentős mennyiség alsó határát.

A fent vázolt ügy a kábítószer fogyasztókon keresztül kapcsolódik az alábbi történésekhez.

1999-ben Kecskeméten egy heroinfogyasztó társaság alakult ki, amelynek tagja volt a per több vádlottja is. A társaság tagjai külön-külön, illetve kisebb csoportokat alkotva szerezték be a heroint a XXV. rendű vádlottól úgy, hogy pénzt adtak össze, elutaztak hozzá Budapestre, vagy a lakására Szigetszentmiklósra, majd az így megvásárolt heroint annak függvényében osztották szét, hogy ki milyen összeggel járult hozzá a vásárláshoz. 2000-től a heroinfogyasztó társaság számos új, az ügyben megvádolt taggal bővült, s az előbb vázolt gyakorlat szerint szerezték be a kábítószert. Az eladásba bekapcsolódott a XXVI. vádlott is. A kereskedés 2003-ig folyamatosan zajlott.

A kecskeméti heroinfogyasztók az általuk megszerzett heroinból rendszeresen és kölcsönösségi alapon adtak egymásnak át, gyakorlat volt az is a társaságon belül, hogy a heroinnal nem rendelkezőknek adtak kábítószert, s később azok vagy pénzben térítették meg a kapott kábítószert, vagy heroinban adták vissza. Pontosan nem határozható meg, hány alkalommal került sor ilyen kábítószer „kölcsönzésre”. Azt bizonyítottnak látta az I. fokú bíróság, hogy a XLIII. rendű vádlott is adott el marihuánát és kokaint az ügy egyik vádlottjának.

Az I. fokú ítéletek a következők voltak:

A II. rendű vádlott Cs.P.t (1983 – soltvadkerti lakos) kábítószerfüggő személy által, jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntettében, garázdaság és könnyű testi sértés vétségében mondta ki bűnösnek 2005 november 28-án a Bács-Kiskun Megyei Bíróság, s ezért őt 5 év börtönre ítélte, és 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.
F.B. (1975 – keceli lakos) III. rendű vádlott jelentős mennyiségű kábítószerrel visszaélés bűntettéért 5 év börtönt kapott, s őt is 5 évre tiltották el a közügyek gyakorlásától.

A XXV. rendű vádlottat, Z.T.J. (1966 – szigetszentmiklósi lakos – szír állampolgár) jelentős mennyiségű kábítószerrel visszaélés bűntettében mondták ki bűnösnek, büntetése I. fokon: 8 év fegyház, 100 ezer forint pénz mellékbüntetés.

A XXVI. rendű vádlott S.M. (1954 – budapesti lakos) kábítószerrel visszaélés miatt 4 év börtönbüntetést, 60 ezer forint pénz mellékbüntetést kapott, s 4 évre tiltották el a közügyek gyakorlásától.

N.L. XLIII. rendű vádlottat csekély mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerrel visszaélés vétsége miatt 28 ezer forint pénzbüntetésre ítélték.

Az ítéletek ellen a vádlottak és védőik – többek között – felmentés, illetve a büntetés enyhítése miatt nyújtottak be fellebbezést, míg az ügyészség többük esetében súlyosbítást kérve fellebbezett.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐJOG