A választási eljárásról döntött az AB

2007.02.28. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság 2007. február 26-ai döntésében megsemmisítette a választási eljárásról szóló törvény azon rendelkezését, amely tiltotta a szavazást megelőző nyolcadik naptól a szavazás befejezéséig a közvélemény-kutatási eredmények nyilvánosságra hozatalát.

Az Alkotmánybíróság figyelembe vette a kampánycsendre vonatkozó törvényi szabályozás alkotmányossága tárgyában hozott korábbi határozatát, miszerint a választások zavartalanságának biztosítása mint legitim célhoz képest, a vélemény- és sajtószabadság rövid időtartalmú korlátozása arányosnak minősül. A közvélemény-kutatási adatok nyilvánosságra hozatalának időbeli korlátozása is a választások zavartalanságát biztosító alkotmányos cél szolgálatában áll. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor megállapította, hogy a nyolc napig tartó tilalom az elérni kívánt céllal nincs arányban. Alkotmányosan ugyanis nem indokolható az érintett alapjogoknak a kampánycsend általi korlátozásnál súlyosabb korlátozása.

A testület arra az álláspontra helyezkedett, hogy a közvélemény-kutatási felmérések nyilvánosságra hozatali tilalmára – mint jogintézményre – a választási eljárásról szóló törvénynek a kampánycsendre vonatkozó szabályai lesznek irányadóak. E szerint a kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen „a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.”

A határozathoz Dr. Kovács Péter alkotmánybíró különvéleményt csatolt.

A határozat teljes szövege megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
VÁLASZTÁS