Új bejelentőlapot lehet letölteni az APEH honlapjáról

2007.05. 2. Jogi Fórum / APEH

Tájékoztató az önkormányzat polgármestere által kiállított - a kérelmező családjában egy főre jutó havi jövedelemről - és kiadott hatósági bizonyítványról az 1993. évi III. törvény 54/A. § (3) bekezdése szerint az állami adóhatósághoz teljesítendő bejelentési kötelezettségről

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: törvény) 54/A. § (1) bekezdés szerint a települési önkormányzat polgármestere a járulékfizetés alapjának meghatározása céljából kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki - a kérelmező saját és családtagjai jövedelmére vonatkozó igazolás alapján - annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegét.

A települési önkormányzat jegyzője a törvény 54/A. § (3) bekezdése alapján bejelentési kötelezettséget teljesít az állami adóhatóság felé azokról a személyekről, akik részére a hatósági bizonyítványt a polgármester kiállította.

A bejelentési kötelezettség teljesítésére kialakítottuk a 07T1010 számú bejelentő lapot.

Az adatlap kereskedelmi forgalomban nem kapható, azt kizárólag az APEH internetes honlapjáról lehet kinyomtatni a http://www.apeh.hu oldalról.

Az adatlap elektronikus úton nem adható be, azt az önkormányzat székhelye szerint illetékes APEH igazgatósághoz postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.

Általános szabályként a bejelentési kötelezettséget a hatósági bizonyítvány kiállításának hónapját követő hónap 12. napjáig kell teljesíteni.

A 2007. év január 1-je és március 31-e között kiállított hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos adatszolgáltatást első alkalommal 2007. május 12-éig kell teljesíteni.

  • kapcsolódó anyagok
APEH
ADÓZÁS