Az Alkotmánybíróság április 28-29-i teljes ülésének napirendje

2008.04.25. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság folytatja a népszavazási kezdeményezések ellen benyújtott kifogások tárgyalását. Ezúttal kilenc népszavazási ügyet tűz a napirendjére. Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén szó lesz arról a határozattervezetről, amely a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 35. § (3) bekezdése alkotmányosságával foglalkozik.

Kifogásban támadták meg az Országos Választási Bizottság 300/2007. (VIII. 23.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a dr. H. J. által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság ne ismerje el az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfői 2007. júniusi találkozóján hozott megállapodás szerinti EU alapszerződés Magyar Köztársaságra vonatkozó, kötelező érvényű hatályát?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 472/2007. (XI. 12.) OVB határozatát is. Az OVB hitelesítette a Stekler Ottó által a Magyar Szociális Zöld Párt képviseletében benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívét. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után járhat költségtérítés?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 376/2007. (IX. 27.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a Sz. G. által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési választásokon mandátumhoz jusson a pártlista, ha az azt állító párt területi listái elérik a választópolgárok által valamennyi területi pártlistára leadott és országosan összesített érvényes szavazatok 1 százalékát?”

Napirendre tűzik az adókról, a járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 309. § (3) bekezdése és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az építményadóról szóló 37/1999. (XII. 23.) rendelete módosításáról szóló 59/2002. (XII. 27.) rendelet 2. § (1) bekezdése alkotmányellenességét elemző határozattervezetet.

Megtárgyalják a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 14. § (3) bekezdésének második mondata, valamint a végrehajtásról rendelkező 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 2. § (4) bekezdése alkotmányosságát megkérdőjelez indítványt. Kifogásban támadták meg az Országos Választási Bizottság 490/2007. (XII. 18.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a Stekler Ottó által a Magyar Szociális Zöld Párt képviseletében benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy ha valaki egyidejűleg országgyűlési képviselő és főállású polgármester vagy alpolgármester, akkor az ezen tisztségeinek betöltése után járó jövedelemnek és költségtérítésnek csak az 50%-a illethesse meg a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől, mert fizikailag is teljesen lehetetlen a feladatait két helyen egy időben ellátni?”

Harmadszor veszik napirendre az Országos Választási Bizottság 434/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a Semjén Zsolt és Navracsics Tibor, valamint a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselő csoportjainak további 151 országgyűlési képviselője által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a soron következő választástól az országgyűlési képviselők száma jelentős mértékben, a jelenlegi háromszáznyolcvanhatról kettőszázra csökkenjen?” Ötödször tárgyalnak az Országos Választási Bizottság 440/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogásról. Az OVB hitelesítette a Semjén Zsolt és Navracsics Tibor, valamint a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjainak további 151 országgyűlési képviselője által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tegye kötelezővé a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok illetményének, valamint az állami költségvetés terhére biztosított egyéb juttatásainak, továbbá mindezek változásainak személyenkénti nyilvánosságra hozatalát?”

Megvitatják a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Határozattervezet készült a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossága tárgyában. Egy indítványozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 84. § (2) bekezdésének alkotmányosságát firtatja.

Egy másik indítvány az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 21. § (5) bekezdésének alkotmányosságát feszegeti.

Kedden szóba kerül a stabil vérkészítményektől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenved állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) sz. Korm. határozat alkotmányossága. Határozattervezet született a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 9/A. § (2) bekezdése a) és b) pontja, valamint (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Kifogásban támadták az Országos Választási Bizottság 378/2007. (IX. 27.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a Sz. G. által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 2009. január 1-t l bíróság oszlassa fel azt a pártot, amely a törvényben megengedett összegnél többet költ kampánycélokra az országgyűlési, az önkormányzati és az európai parlamenti választások, valamint rendkívüli népszavazások során?””

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 389/2007. (X. 10.) OVB határozatát is. Az OVB megtagadta a Sz. G. által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy bíróság oszlassa fel azt a politikai pártot, amely a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől bármely kampánytevékenység finanszírozására a magánszektorból származó pénzeket használ fel?”

Harmadszor tárgyalják az Országos Választási Bizottság 118/2007. (IV. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást is. Az OVB megtagadta dr. K. A. által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Legyen-e Magyarországon több-biztosítós rendszer az egybiztosítós, szolidaritás alapú állami társadalombiztosítási egészségbiztosítás helyett?”

Megkérdőjelezték a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 120. § (2) bekezdése alkotmányosságát. Szó lesz a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. § (2) bekezdés a) pontjának alkotmányosságáról. A testület elé kerül a földgázellátásról szóló 2003. évi X LII. törvény 42. § (6) bekezdése alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Megbeszélik a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 632. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG