Az Alkotmánybíróság 2008. május 5-6 -i teljes ülésének napirendje

2008.05. 5. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén szó lesz arról a határozattervezetről, amely a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 120. § (2) bekezdése alkotmányosságával foglalkozik.

Napirendre tűzik az Országos Választási Bizottság 172/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítette. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a helyi önkormányzatok egészségügyi feladataik ellátásának módjáról szabadon dönthessenek?

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 168/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette Orbán Viktor és Semjén Zsolt által a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban?

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 183/2007. (VII. 23.) OVB határozata ellen is. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítette. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézményeik, kórházaik működtetésének módjáról a helyi önkormányzatok dönthessenek?

Napirendre veszik az Országos Választási Bizottság 350/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette dr. V. I. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak állami, önkormányzati tulajdonban maradjanak?

Szó lesz az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 12. § (3) bekezdés e) pontja hivatkozott szövegrészének az alkotmányosságáról.

A testület elé kerül a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 5/A.-5/F. §-ai alkotmányellenességének vizsgálat tárgyában készült határozattervezet.

Egy indítványozó a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 11. § (1)-(2) bekezdése, 17. §-a és 26. § (2) bekezdés c) pontja alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Kedden tárgyalja az Alkotmánybíróság a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf. 21.483/2003/1. sz. jogerős végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt.

Határozattervezet készült a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával összefüggésben.

Az alkotmánybírák megbeszélik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, továbbá a bíróságok szervezetéről és működéséről szóló 1997. évi LXVI. törvény 18. §-a alkotmányellenességét feszegető indítványt.

Egy indítvány a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 14/A. §-ának az alkotmányosságát támadta meg.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG