Az Alkotmánybíróság szeptember 1-2-i teljes ülésének napirendje

2008.08.28. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság szeptember 1-jei teljes ülésén tűzi napirendre a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 8. § (1) bekezdésének, 19. § (3) bekezdésének, 22. § (3) bekezdésének, 23. § (1) bekezdésének, valamint 70. §-ának alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Határozat készül a Fővárosi Ítélőtábla 15.Fpkf.44.250/2005/6. számú, valamint a Fővárosi Bíróság 16.Fpk.01-02-001019/23. sz. végzéseinek alkotmányosságával összefüggésben.

Megtámadták a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. § (5) bekezdés második mondatának, továbbá a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 25. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Megvizsgálják a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 193. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Napirendre kerül a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megvitatják a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése és a 270. § (1) bekezdése alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet.

Szó lesz a foglalkoztatás el segítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (1) bekezdés „(kereset)” szövegrészét, valamint a 41. § „(kereset)” szövegrészét elemző határozattervezetről.

Kedden tűzik napirendre az Országos Választási Bizottság 90/2008. (II. 26.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a dr. M. A. által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a jelen népszavazás eredményének kihirdetése utáni egy hónapon belül legalább négy esetben vonja meg a bizalmat a Magyar Köztársaság Kormányától?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 91/2008. (II. 26.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. M. A. által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a jelen népszavazás eredményének kihirdetése utáni három hónapon belül legalább négy esetben vonja meg a bizalmat a Magyar Köztársaság Kormányától?”

Ugyancsak kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 92/2008. (II. 26.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. M. A. által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a jelen népszavazás eredményének kihirdetése utáni tizenkét hónapon belül legalább négy esetben vonja meg a bizalmat a Magyar Köztársaság Kormányától?”

Megtárgyalják a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességét vizsgáló határozattervezetet.

Határozattervezet készült a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 14. § (1) bekezdésének „a sajtótermék tartalma a 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmakba ütközik” szövegrésze, illetve 15. § (1) bekezdése, valamint a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 12./1986. (IV. 22.) MT rendelet 4/A. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG